13 tijdbesparende zorgtechnologieën gepresenteerd aan de Kamer

In de langdurige zorg zijn grote personeelstekorten en de verwachting is dat de inzet van technologie de tijdsdruk voor medewerkers kan verminderen en daarmee positief kan bijdragen aan hun werkplezier. Daarnaast kan het de kwaliteit van leven van cliënten verhogen. Het ministerie van VWS heeft daarom aan adviesbureau Significant Public en Vilans opdracht gegeven om tijdbesparende technologieën voor de ouderenzorg in kaart te brengen. Dit rapport ‘Tijdbesparende technologieën in de ouderenzorg’ is vandaag gepresenteerd aan de Tweede Kamer.

De aanleiding voor het onderzoek was om de inzet van (slimme) technologie in de ouderenzorg verder te bevorderen. De focus van het onderzoek ligt – in opdracht van VWS – op het in kaart brengen van technologieën die zich hebben bewezen of een potentie bieden op het gebied van tijdbesparing. Een documentstudie en diverse interviews in de praktijk hebben geleid tot waardevolle bevindingen en inzichten voor zorgaanbieders in de ouderenzorg. Het resultaat zou je kunnen zien als één van de vele puzzelstukjes die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van de ouderenzorg door ondersteuning van technologie. Naast inzichten over de effecten en aandachtspunten bij het werken met tijdbesparende technologie, kwamen er ook inzichten naar voren die te maken hebben met de context waarin de technologie geïmplementeerd wordt: de kennisbehoefte in het veld, de rol van stakeholders en de kijk op tijdbesparing door technologie.

Onderzoek

In dit onderzoek zijn in de beginfase 17 zorgtechnologieën onderzocht of er sprake is van voldoende onderbouwde tijdbesparing. Hieruit zijn een 13 zorgtechnologieën naar voren gekomen die in ieder geval in potentie tijd besparen op de werkvloer. Bij drie zorgtechnologieën was op dat moment in het onderzoek sprake van te weinig onderbouwing van tijdsbesparing en één zorgtechnologie wordt al op grote schaal toegepast. De 13 geselecteerde zorgtechnologieën zijn vervolgens verdiepend onderzocht.

Middelen

De onderzoekers schrijven: ‘Uit de rondgang in het veld blijkt dat er volop kansen gepakt worden om aan de slag te gaan met de inzet van zorgtechnologie. Diverse regionale samenwerkingen, bekostigd uit de middelen kwaliteitskader verpleeghuiszorg van de zorgkantoren, hebben veel aandacht voor de mogelijkheden van technologie. Ook de financiële impuls door de SET en SET-Covid regelingen zorgen voor middelen om de inzet van technologie in de ouderenzorg te stimuleren.’

Keuzes

Wel zien de onderzoekers complexe uitdagingen waar organisaties voor staan. ‘De relatief grote investeringen die gedaan moeten worden om gebruik te maken van technologie zoals geavanceerde domotica blijven een uitdaging voor organisaties. Er moeten keuzes gemaakt worden voor afschrijving over een langere tijd. Doordat technologie zich snel ontwikkelt wordt de keuze steeds ingewikkelder. In de gevoerde gesprekken horen we dat er mogelijk naar andere constructies van financiering moet worden gezocht. Dit zijn relevante thema’s om met meerdere organisaties en relevante systeempartijen op te pakken.’

Bron: Vilans

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen