Onveilige oversteekplaats noopt Oogvereniging tot hoger beroep tegen gemeente Kerkrade

Array

Stel je eens voor: je bent blind of slechtziend en je komt aan op een station waar je de bus wilt nemen naar de eindbestemming. Terwijl je met je stok de geleidelijn volgt bots je frontaal op een lantaarnpaal. En om de weg over te steken naar de bushalte moet je je leven wagen tussen de voorbijrazende auto’s.

Aan deze gevaarlijke situatie bij station Kerkrade Centrum in Limburg moet een einde komen, vindt de Oogvereniging. De belangenvereniging ziet zichzelf genoodzaakt in hoger beroep te gaan tegen de gemeente Kerkrade. 

“We hadden graag met de gemeente samen het probleem opgelost, en dat willen we nog steeds – een rechtszaak is niet wat we voor ogen hadden”, vertelt John Snijkers (voorzitter Oogvereniging Limburg en zelf slechtziend). De situatie in Kerkrade houdt hem al meer dan 3 jaar bezig. “We hebben meegedacht en tal van alternatieven voorgesteld. Maar we vragen ons af of de gemeente de alternatieven serieus onderzocht heeft.”

Er is namelijk nog steeds geen zicht op verbetering. “Het enige dat we willen is dat we op een veilige manier van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken. Op dit moment is ons enige alternatief 600 meter lopen naar een stoplicht met rateltikker, en vervolgens weer 600 meter terug.”

Alle stationspleinen toegankelijk

De situatie in Kerkrade is al sinds 2018 onderwerp van gesprek onder mensen met een oogaandoening in Limburg. De situatie kreeg ook landelijke aandacht via het project Alle stationspleinen toegankelijk van de Oogvereniging. Nu alle stations in Nederland in samenwerking met ProRail toegankelijk zijn gemaakt voor mensen met een visuele beperking, is de uitdaging om ook het vervolg van de reis veilig te laten verlopen, dus hoe je van het station naar je uiteindelijke bestemming komt, bijvoorbeeld met de bus.

Luuk-Jan Boon, directeur Oogvereniging: “We zijn in tientallen gemeentes in Nederland het gesprek aangegaan over een veilige stationsomgeving. In het VN-verdrag Handicap is vastgelegd dat mensen met een beperking veilig moeten kunnen reizen. Dit proces laat zien hoe belangrijk het is dat toegankelijkheid van begin af aan wordt meegenomen bij de herinrichting van een gebied. Als er achteraf aanpassingen nodig zijn, is dat veel ingewikkelder.”

Over de Oogvereniging

De Oogvereniging is de belangenorganisatie voor alle mensen met een oogaandoening in Nederland. Iedereen die een oogaandoening heeft moet volwaardig kunnen meedoen in de samenleving: dat is waar de Oogvereniging voor staat. Veilig van A naar B kunnen reizen is daarvoor essentieel. Behalve een inclusieve samenleving zijn ook betrouwbare informatie en ledencontact pijlers van de Oogvereniging. www.oogvereniging.nl

Bron: Oogvereniging

Recente artikelen