‘Structureel geld nodig voor lokale initiatieven om zorg te redden’

De huidige ouderenzorg is op termijn niet meer houdbaar, stelt Jan Smelik in een artikel op Zorgvisie. Volgens de directeur van het landelijk netwerk Nederland Zorgt voor Elkaar (NLZVE) zijn lokale burgerinitiatieven het antwoord op de toenemende zorgvraag.

Via burgerinitiatieven ondersteunen verschillende groepen in onze samenleving elkaar. Een voorbeeld is Austerlitz Zorgt, waar Smelik voorzitter van is. Deze coöperatie zorgt ervoor dat kwetsbare ouderen zolang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen wonen. Het initiatief werd gestart nadat de gemeente volgens de dorpelingen te lang aarzelde over de bouw van ouderenwoningen.

Deze zorgzame gemeenschappen kunnen zeker helpen bij het oplossen van de huidige problemen in de zorg, er is immers een groot tekort aan personeel. Maar het is niet een volledige oplossing, er moet ook gekeken worden naar de inzet van technologie en het aantrekkelijker maken van de zorg als sector om in te werken.

De vraag naar meer inzet van burgerinitiatieven is geen onbekende. Eind 2020 deed Vilans samen met NLZVE en Movisie, een kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken, onderzoek naar burgerparticipatie in een monitor. Het onderzoek laat zien dat er een duidelijke behoefte is voor zorgen voor elkaar.

Een belangrijke conclusie uit de monitor is dat bijna de helft van de deelnemende bewonersinitiatieven de behoefte heeft aan aanvullende financiering. Negen van de tien geeft aan hun zorgactiviteiten te willen uitbreiden, maar een derde heeft daarvoor niet de middelen.

Een groot deel van de burgerinitiatieven draait op subsidies en giften en daar kan nog wel wat aan verbeterd worden. Vaak is er alleen geld beschikbaar voor de eerste fase van een nieuw project en daarna stopt het. Als het initiatief waardevol blijkt en een structurele oplossing biedt voor de zorgvraag, dan moeten we dat ook zo waarderen en daarom is een stabiele financiering belangrijk.

De komst van nieuwe burgerinitiatieven moeten we toejuichen. Dat kan door onze waardering uit te spreken, maar ook door het financieren te vereenvoudigen. Zo bied je in ieder geval een oplossing voor een van de problemen in de zorg, de schaarste op de arbeidsmarkt.

Rian van de Schoot, Directeur Advies en Implementatie, Vilans.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen