Unieke samenwerking UMCG en Accare om organisatie van zorg voor kwetsbare jeugd te verbeteren

Array

Als een kind opgroeit in armoede, zien we vaker dat er sprake is van lichamelijke, psychische en sociale problematiek. Hulpverlening komt vanuit gemeente, GGZ , huisartsenpraktijk en vaak ook ziekenhuis. Vaak weten de verschillende hulpverleners niet van elkaars betrokkenheid. Een onontwarbare knoop aan regels en loketten bemoeilijkt transparantie in gewenste, aangeboden en genuttigde zorg. Kan dat beter? Is de inzet van een praktijkondersteuner jeugd bij huisartsen effectief? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat psychische en sociale problemen bij kinderen zo snel mogelijk herkend worden? De afdeling Huisartsengeneeskunde en Ouderengeneeskunde van het UMCG en Accare, academisch centrum voor specialistische jeugdhulp, gaan een unieke samenwerking aan waarin zij zich buigen over deze en andere maatschappelijke vraagstukken in de zorg voor kwetsbare jeugd.

Beide organisaties hebben al een onderzoekslijn gericht op de organisatie en evaluatie van zorg voor kinderen. Zij bundelen nu hun krachten en stellen één programmaleider ‘Organisatie en evaluatie zorg in de jeugdzorgketen’ aan, in de persoon van dr. D.E.M.C. (Danielle) Jansen.

Sinds alle vormen van jeugdhulp in 2015 onder regie zijn gekomen van de gemeenten, is de zorg voor kinderen en jongeren in een nieuw speelveld terecht gekomen. Hulpverleners worden sterker dan ooit uitgedaagd om samen met gemeenten en andere aanbieders mee te denken over maatschappelijke vraagstukken rondom jeugdhulp. Juist daaraan willen we met het onderzoeksprogramma een bijdrage leveren.

Wieteke Beernink, bestuurder van Accare: “Vanuit onze kennis vanuit praktijk en wetenschap pleiten we al lang voor een lerende, innoverende en op kennis gebaseerde jeugdhulp. Het inzichtelijk maken van langetermijn-effecten van jeugdhulp, op economisch en maatschappelijk gebied, is onmisbaar als we met elkaar de juiste keuzes willen maken. De samenwerking met het UMCG is voor ons een belangrijke stap om deze ambitie verder te verwezenlijken.”

Marjolein Berger, hoogleraar huisartsgeneeskunde UMCG: “Huisartsen voelen zich verantwoordelijk voor goede medische zorg voor de jeugd. Die zorg is onlosmakelijk verbonden met de psychosociale omgeving en ontwikkeling van het kind. In de organisatie van deze psychosociale zorgkant verdwaalt de huisarts nogal eens. Het is een enorme stap in de goede richting dat we die organisatie nu samen met Accare hoog op onze agenda zetten”

Binnen de samenwerking zal onder meer onderzoek worden gedaan naar de inrichting van het nationale en regionale jeugdzorglandschap, de organisatie van de jeugdzorg, de samenwerking in de keten, de effectiviteit van verschillende vormen van jeugdzorg en effectieve preventie. Door het combineren van de expertises vanuit huisartsengeneeskunde en ggz, het doen van onderzoek en het zoeken van verbinding met andere samenwerkingspartners hopen we de zorg voor jeugdigen in de hele keten, van begin tot eind, steeds beter te maken.

Bron: Accare

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen