Erik Masthoff benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Forensic psychiatric development and quality of life’

Array

Tilburg University heeft Erik Masthoff benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Forensic psychiatric development and quality of life’ bij het departement Ontwikkelingspsychologie. De leerstoel is ingesteld door Fivoor, met 28 klinieken en behandelcentra in Nederland een grote speler in forensische en intensieve psychiatrische zorg. Voor Tilburg University is Masthoff een grote aanwinst, en een belangrijke schakel naar de praktijk van de forensische psychiatrie.


Goede forensische zorg kan voorkomen dat plegers van misdaden opnieuw in de fout gaan en zo de samenleving veiliger maken. Verbetering van die zorg is mogelijk, omdat er nieuwe inzichten en nieuwe test- en behandelopties beschikbaar komen. Verbetering is ook nodig, omdat overal in Europa en ook in Nederland steeds meer mensen vanwege grensoverschrijdend gedrag gestraft worden en het systeem voor forensische zorg in stromen.


Hiaten in de wetenschap

Fivoor signaleert drie hiaten in het wetenschappelijk onderzoek: gebieden die de forensische zorg kunnen vernieuwen en verbeteren, maar waar nog maar weinig over bekend is. Het gaat om onderzoek op de lange termijn, waardoor de effectiviteit van interventies kan worden vastgesteld; fysiologische indicatoren als voorspellers van crimineel gedrag; en beschermende factoren zoals veerkracht, weerbaarheid en welbevinden, die de levenskwaliteit van psychiatrische patiënten verbeteren en tegelijkertijd de kans op recidive verkleinen. Met het instellen van deze bijzondere leerstoel wil Fivoor stimuleren dat er op deze gebieden meer wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan, en dat er meer bekendheid wordt gegeven aan het belang ervan voor de kwaliteit van forensische zorg. Voor Tilburg University is de nieuwe hoogleraar een belangrijke aanwinst en schakel tussen wetenschap en praktijk. Naast het doen van onderzoek zal Masthoff onderwijs verzorgen in de major Forensische Psychologie en in het masterprogramma Psychologie en Geestelijke Gezondheid.

Hoger plan

Masthoff heeft veel zin in zijn nieuwe functie. “Ik gaf al wel gastcolleges en begeleidde ook promovendi, maar met deze benoeming is dat meer ingebed. Als hoogleraar hoop ik eraan mee te werken dat we samen de forensische zorg naar een hoger plan tillen. Innovaties zoals behandeling met virtual reality en toepassing van inzichten uit de positieve psychologie vallen in goede aarde bij de huidige generatie psychiatrische patiënten. Daarmee kunnen we beter aansluiten bij hun motivatie en mogelijkheden. Zij willen bijvoorbeeld niet alleen horen op wat er allemaal niet mag, maar ook leren hoe ze een goed en prettig leven kunnen leiden. Ik kijk er naar uit om nieuwe test- en behandelwijzen verder te ontwikkelen en het effect ervan te onderzoeken. Door het contact met studenten hoop ik bij sommigen van hen de vonk te doen overslaan voor dit ingewikkelde maar boeiende vak. Want de forensische psychiatrie heeft niet alleen nieuwe inzichten nodig, maar zeker ook aanstormend talent.”


Over Erik Masthoff

Prof.dr.mr. E.D.M.  Masthoff (geboren 1971) specialiseerde zich na zijn artsexamen in de psychiatrie en cognitieve gedragstherapie. Hij promoveerde in 2006 in de sociale wetenschappen aan Tilburg University met een proefschrift over de levenskwaliteit van psychiatrische patiënten. Daarna haalde hij een mastergraad in Nederlands recht en managementwetenschappen bij de Open Universiteit. Masthoff heeft gepubliceerd in internationaal vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften over onder meer gedragspsychologie, forensische psychiatrie, neurowetenschappen en criminologie. Hij trad op als copromotor en begeleider van promovendi en studenten. Daarnaast werkte hij als forensisch psychiater in verschillende psychiatrische instellingen, onder meer als directeur zorg en behandeling van de zwaarst beveiligde penitentiaire inrichting in Nederland, in Vught. Masthoff had zitting in diverse advies-, bezwaar- en tuchtcommissies. Zijn leeropdracht omvat één dag in de week. Daarnaast zal Masthoff blijven werken in de praktijk, als bestuurder en forensisch psychiater bij Fivoor.

Bron: Tilburg University

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen