FNV en CNV: nog veel werk te verzetten na eindbod nieuwe cao Sociaal Werk

Na een lang traject van cao-onderhandelingen in de sector Sociaal Werk legden werkgevers deze week een eindbod op tafel. Ze bieden onder meer een loonsverhoging van 2,5% vanaf 1 december 2021 en nog eens 2% in 2023. Volgens FNV Zorg & Welzijn moet er nog veel gebeuren om de problemen in de sector adequaat het hoofd te bieden. De bonden leggen het eindbod voor aan hun achterban.

Een begin


Bestuurder Jan Verhoeven van FNV Zorg & Welzijn noemt het eindbod ‘een begin’. Volgens hem hebben de werkgevers in de sector Sociaal Werk voor de uitvoering van het eindbod en het vervolg een grote verantwoordelijkheid. ‘We hebben er allemaal belang bij dat de sector aantrekkelijker wordt. Er is dringend behoefte aan nieuwe instroom van mensen en mensen die blijven, maar daar heb je dan wel aantrekkelijkere arbeidsvoorwaarden voor nodig. Werkgevers moeten die handschoen, ook in de organisaties, oppakken.’

Functiewaardering


Marco Dons, cao-onderhandelaar CNV Zorg en Welzijn: ‘Naast de salarisverhogingen is het van belang dat we onderzoeken of bestaande functieomschrijvingen nog wel aansluiten in de praktijk. Dat pakken we nu op, zodat de medewerkers de functiewaardering krijgen die ze ook echt verdienen. Dit om recht te doen aan al die harde werkers in de sector sociaal werk. Zij vervullen een belangrijke functie in de maatschappij en verdienen daarom een eerlijke beloning.’

Eindbod


Het eindbod van de werkgevers geldt voor twee jaar en gaat in per 1 juli 2021. De eerste salarisverhoging is per 1 december 2021. Naast de loonsverhogingen van respectievelijk 2,5% en 2% is afgesproken dat er individuele gesprekken over maatwerkoplossingen worden gevoerd met oudere werknemers die met hun huidige werk niet gezond hun AOW kunnen halen. Korter werken of vervroegd uittreden behoren daarbij tot de mogelijkheden. De werkgeversvereniging wil dat met de vakbonden volgen en evalueren. Afspraken over thuiswerken, over onbereikbaarheid thuis en over meer werkzekerheid voor tijdelijk en ingeleend personeel worden in het eindbod vooral overgelaten aan het overleg in de organisaties.

Extra geld


Over het beschikbare extra geld van de Rijksoverheid voor loonsverhoging in de seczorg en welzijn in 2022 kunnen en willen de werkgevers pas later met de vakbonden afspraken maken. Ook de door de bonden voorgestelde aanpak van de negatieve gevolgen van aanbestedingen door gemeenten, is doorgeschoven voor nader overleg.

Informeren


FNV en CNV informeren de komende week hun leden in de sector Sociaal Werk over het eindbod. Zij kunnen daar dan over stemmen. De sector Sociaal Werk bestaat uit, vaak lokale, instellingen voor onder meer welzijnswerk, maatschappelijk werk, sociaal raadsliedenwerk en maatschappelijke opvang. In de sector werken ca. 60.000 mensen.

Bron: FNV en CNV

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen