Kwaliteit van het leven is veel meer dan de afwezigheid van klachten

Hoe zou de behandeling van psychiatrische patiënten worden, als wij zouden kiezen voor een andere aanpak of een nieuwe, moderne benadering? Het boek ‘Ruimte voor zingeving’ van filosoof Herman de Neef en psycholoog Sara Helmink geeft mogelijk antwoord op deze vraag.

‘Het thema zingeving leidt een ambivalent bestaan in de geestelijke gezondheidszorg. Aan de ene kant is zingeving langzaam maar zeker weer salonfähig aan het worden. De opmars van positieve gezondheid en herstelgericht behandelen maakt dat er zowel in wetenschappelijk onderzoek als in vraagstukken rondom organisatie van zorg groeiende aandacht is voor zingeving in de ggz. Maar aan de andere kant is er ook gebrek aan ervaring, kennis, kunde én ruimte om dit thema op een betekenisvolle manier te integreren in de dagelijkse praktijk.’ – dr. Derek Strijbos, director psychiatry residency training program (A-opleider) Dimence Groep.

‘In de meeste opleidingen van zorgprofessionals’ vertelt Strijbos ‘is er nog nauwelijks aandacht voor zingeving en in de praktijk van alledag is het ingewikkeld om ruimte te creëren om bij dit thema stil te staan, ervaringen op te doen en die te delen. (…) Laatst gaf ik les aan een groep artsen in opleiding tot psychiater. Het ging over hoe je existentiële en levensbeschouwelijke thema’s op kunt nemen in je anamnese tijdens een diagnostisch gesprek. Iedereen snapte het belang ervan voor een goede beschrijvende diagnose. Maar het was niet makkelijk voor ze om hier gericht naar te vragen – en te luisteren – in het gesprek.’

(…)’De volgende keer dat ik deze cursus geef, kan ik enkele hoofdstukken van dit boek aan ze voorleggen. Grote verdienste van dit boek is dat het een brug weet te slaan tussen filosofie en de praktijk. Dat wil zeggen: tussen een begripsverkenning van zingeving vanuit filosofisch perspectief en een vertaling naar methodieken en concrete handvatten voor gespreksvoering met patiënten of cliënten. Sara en Herman [auteurs] weten dit in eenvoudige woorden op te schrijven – het is geen zware kost. Daarmee bewijzen ze het thema zingeving, en de filosofie in bredere zin, een dienst. Al te vaak worden zingeving en filosofie geassocieerd met ingewikkeld, zwaar en beladen. Ze laten hier zien dat dat niet zo hoeft te zijn, terwijl het boek toch echt over wezenlijke dingen gaat. Zingeving in de ggz krijgt op deze manier lucht én body die het dichter bij de belevingswereld brengt van de praktisch ingestelde hulpverlener.’

Over de inhoud:

Aan de hand van 7 casussen nemen de auteurs je mee naar de psychologiepraktijk. Sara vertelt over de cliënt en behandeling, Herman reageert vanuit een existentiële insteek. Daarmee brengen ze het thema van dit boek letterlijk in de praktijk.

Peter Kortekaas, docent existentiële geestelijke begeleiding:

‘Voor mij is jullie boek een nieuw hoopvol teken van veranderingen in onze cultuur. Een bezinning op te eenzijdige geprotocolleerde vormen van hulpverlening! Er is sterke behoefte aan manieren van hulpverlening waarbij existentie en zinvindingsprocessen centraal staan.’

Over het boek:

Ruimte voor zingeving

Een filosoof en een psycholoog in gesprek

Auteurs: Herman H. de Neef, Sara S. Helmink

ISBN: 9789081965958

Verschijningsdatum: medio december 2021

Productvorm: Paperback / softback

Taal: Nederlands

Pagina’s: 256

Uitgever: Inspired Quality Publishers

Het boek is vanaf medio december beschikbaar in alle fysieke en online boekhandels.

Over de Uitgever:

Inspired Quality Publishers is een kleine Nederlandse uitgeverij die graag bijdraagt aan het creëren van een veilig en gezond leef-, leer- en groeiklimaat voor mensen met een beperking, waar ook op de wereld. Vanuit veiligheid kan men groeien en kan men van betekenis zijn voor zichzelf, anderen en de wereld. Al hun uitgaven zijn vooral gericht op de professionals die in de zorg werken, ‘Ruimte voor zingeving’ is het eerste project waarin zij graag twee verschillende disciplines en benaderingen bij elkaar brengen, om deze sector een nieuwe blik te geven op mogelijke oplossingen.

Bron: Inspired Quality Publishers

Recente artikelen