De beleidsregels indicatiestelling Wlz 2022 zijn bekend!

Het CIZ stelt jaarlijks de beleidsregels vast. De beleidsregels vormen een leidraad bij de indicatiestelling voor de Wlz-zorg.

De belangrijkste wijzigingen dit jaar zijn:

  • Het Besluit langdurige zorg is gewijzigd op 1 september 2021. Een indicatiebesluit kan sindsdien alleen met terugwerkende kracht worden afgegeven als het gaat om verblijf in een instelling. In paragraaf 2.1.6.3 is daarom de tekst over de ingangsdatum van het indicatiebesluit aangepast.
  • In paragraaf 2.1.1 is opgenomen wie een Wlz-aanvraag mag ondertekenen. Dat was een punt waar veel vragen waren.
  • In paragraaf 2.4 is beschreven dat voor mensen die op grond van een rechterlijke machtiging (Wet zorg en dwang) onvrijwillig worden opgenomen, een vangnet is geregeld om te garanderen dat de opname en de daarbij horende zorg ook wordt bekostigd.
  • In bijlage 2 is verduidelijkt dat een persoon die geriatrische revalidatiezorg (GRZ) ontvangt vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), de revalidatie moet afronden in de Zvw. Als de GRZ is afgerond en de persoon voldoet aan de criteria van de Wlz, kan een aanvraag worden gedaan voor een blijvend zorgprofiel.
  • Verder zijn er kleine tekstuele aanpassingen gedaan naar aanleiding van vragen die aan het CIZ zijn gesteld door ketenpartners en medewerkers.

 De beleidsregels voor de indicatiestelling Wlz 2022 zijn op 10 december in de Staatscourant gepubliceerd.

De beleidsregels voor de indicatiestelling Wlz 2022 zijn beschikbaar op de website van het CIZ.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen