Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie pleit met studentenorganisaties, onderwijsinstellingen en de NJR voor openen MBO en hoger onderwijs

Het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs moet zo snel mogelijk weer fysiek plaatsvinden. Hiervoor pleiten de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de studentenbonden JOB, ISO en LSVb, de MBO Raad, Vereniging Hogescholen, de Universiteiten van Nederland en de Nationale Jeugdraad.

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie stelt in een brief, mede ondertekend door de genoemde organisaties, dat uit onderzoeken van het CBS, en het RIVM en Trimbos blijkt dat veel studenten met psychische problemen kampen. Dit varieert van eenzaamheid, somberheid en slaapproblemen tot ernstige eetstoornissen en levensmoeheid. Juist jongvolwassenen zijn kwetsbaar voor het ontwikkelen van mentale problemen en blijken nu ook het meest achteruit te gaan in hun mentale gezondheid. De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie maakt zich ernstig zorgen over de korte én lange termijnschade die jongvolwassenen in Nederland mentaal oplopen door de Covid-maatregelen en speciaal de sluiting van scholen en onderwijsinstellingen. Daarom pleit de NVvP  in een brief voor opening van het mbo, hbo en wo. Want, zo stellen Elnathan Prinsen en Arne Popma: “Mentale gezondheid is onderdeel van de volksgezondheid. Mentale schade is óók harde gezondheidsschade en heeft van alle gezondheidsproblemen de grootste impact op de gezonde levensjaren over de levensloop van mensen.’

In een tweede brief pleiten de organisaties ook vanuit onderwijsblik voor opening in een brief aan het OMT: onderwijsinstellingen moeten zo snel mogelijk weer alle studenten op locatie kunnen ontvangen. Dat is van groot belang voor de kwaliteit van het onderwijs én het welzijn van studenten. 

Ruim 1,3 miljoen studenten op het mbo, hbo en wo volgen inmiddels al 22 maanden een groot deel van het onderwijs vanaf hun beeldscherm. Veel lessen kunnen digitaal doorgaan, maar onderwijs is veel meer dan het overbrengen van kennis. Het dagelijks contact tussen studenten onderling en met docenten is van groot belang voor de kwaliteit van het onderwijs en het welzijn van studenten. Na de eerste lockdown, toen de onderwijsinstellingen weer opengingen, bleek eens te meer hoezeer studenten en docenten dat hadden gemist. Zoals de nieuwe minister van OCW Robbert Dijkgraaf ook aangaf: studenten vormen één van de meest kwetsbare groepen die in een heel vormende fase zitten. Die vormende fase moeten we niet langer stilleggen.  

Dit alles pleit, ondanks de oplopende besmettingsgraad, voor het openen van het onderwijs. We ondersteunen van harte het pleidooi van de nieuwe minister van OCW om de deuren van de onderwijsinstellingen zo snel mogelijk te openen. 

Bron: NvVP

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen