Symposium ‘Gesloten jeugdzorg:op zoek naar het alternatief’

28 januari 2022 9.30-14.00 uur aftrap Week van het Vergeten Kind: symposium met onder meer:  

 • Antwoord op de vraag: Wat moet er veranderen om ervoor te zorgen dat kinderen die nu in de gesloten jeugdzorg zitten, betere en meer passende hulp krijgen? 
 • Host en ambassadeur Jamai Loman, directeur van het Vergeten Kind Margot Ende-van den Broek en ervaringsdeskundigen. 
 • Diverse inspiratiesessies en workshops, o.a. van experts uit de hulpverlening en projectleiders van Fier en Levvel. 

Stichting het Vergeten Kind trapt de Week van het Vergeten Kind 2022 af met een symposium. Hierbij wordt een antwoord gezocht op de vraag: Wat moet er veranderen om te zorgen dat aan kinderen die nu in de gesloten jeugdzorg worden geplaatst, betere en meer passende hulp wordt geboden? De oplossingen zijn een belangrijk onderdeel van de petitie die Het Vergeten Kind 17 januari gestart is en die al ruim 55.000 keer ondertekend is. Sinds de start is er al veel beroering in het jeugdveld. Betrokken professionals uit de jeugdzorg die mee willen denken over een alternatief voor de gesloten jeugdzorg zijn welkom om deel te nemen. Het symposium vindt volledig online plaats en is te volgen op vrijdag 28 januari vanaf 09.30 uur.  

Het belang van alternatieven

 
Het Vergeten Kind streeft naar een aanpassing van de wet, waardoor er geen gesloten machtiging meer afgegeven kan worden door de rechter. Daarnaast wil de stichting in hoog tempo alternatieven voor gesloten jeugdzorg ontwikkelen, waar het symposium aan bijdraagt. Vaak komt het gesloten plaatsen van een kind voort uit onmacht, handelingsverlegenheid en gebrek aan een goed alternatief. Voor, tijdens en na de campagne mobiliseert de stichting steun om de druk op het realiseren van alternatieven te vergroten.  

Goede voorbeelden, effecten op hersenontwikkeling en intensive care 

Tijdens verschillende inspiratiesessies worden de aanwezigen in de ochtend meegenomen in de route die de Koppeling (gesloten jeugdzorg-locatie) aflegde in het overbodig maken van hun gesloten afdelingen. Daarnaast krijgt men inzicht in de gevolgen van vrijheidsbeperkende maatregelen op de hersenontwikkeling en vertellen Fier, Sterk Huis en Levvel over hun initiatief om te willen komen tot beschermend en positief alternatief waarmee doorplaatsingen van kwetsbare meisjes naar de gesloten jeugdzorg wordt voorkomen. En in de middag kunnen de aanwezigen zelf actief meedenken en deelnemen aan vijf workshops met als doel hoe in hoog tempo te komen tot de juiste zorg voor kinderen met complexe problemen. 

De Week van Het Vergeten Kind – 28 januari t/m 4 februari 


Het symposium is de kick-off van de Week van Het Vergeten Kind. Tijdens de Week zal de stichting met ervaringsdeskundigen en ambassadeurs in actie komen om zoveel mogelijk Nederlanders een petitie te laten tekenen om het opsluiten van kinderen die zorg nodig hebben te stoppen. De ambassadeurs die meedoen om zoveel mogelijk lawaai te maken zijn: Babette van Veen, Inge de Bruijn, Jamai Loman, Jörgen Raymann, Juvat Westendorp, Natasja Froger en Saar Koningsberger. Op 31 januari en 1 februari gaan zij op pad langs organisaties en beleidsmakers onder wie Jeugdzorg Nederland en Defence for Children. Op 3 februari is er een manifestatie op Het Plein in Den Haag en op 4 februari worden de Hartenhuis Awards uitgereikt, hulpverleners in de gesloten jeugdzorg die het verschil hebben gemaakt voor jongeren krijgen deze award overhandigd.

Programma symposium  

09.30 – 10.55 uur: Rondetafelgesprek (opening door Jamai Loman aan tafel met ervaringsdeskundigen                                      Sanne en Mohini en Margot Ende- van den Broek (directeur van Het Vergeten Kind). 

10.00 – 11.00 uur: Ervaar het met ervaringsdeskundigen (ervaringsdeskundigen van stichting ExpEx). 

11.00 – 11.15 uur: Pauze 

11.15 – 12.00 uur: Inspiratiesessies  

 • De weg naar het overbodig maken van de gesloten afdeling – met Kevin Scholte, Koos van Duin en Frederique Coelman (resp. hulpverleners en directeur van de Koppeling, JeugdzorgPlus-locatie). 
 • De keerzijde van gedwongen jeugdzorg – met Mark Mieras (wetenschapsjournalist).  
 • Voorkom doorplaatsing van kwetsbare meisjes naar gesloten jeugdzorg – met Bess Doornbos (onderzoeker en projectleider bij Fier) en Anne-Marije Hanekamp (hoofdbehandelaar en projectleider bij Levvel) over hun project.

12.00 – 12.30 uur: Pauze  

12.30 – 12.45 uur: Introductie middagprogramma en intermezzo  

12.45 – 13.45 uur: Workshops   

 • Ethische dilemma’s – met Jan Pieter Meijer (spoedeisende zorg bij Jeugdbescherming Gelderland) en Maartje Berger (Defence for Children). 
 • Therapie mogelijk maken voor elk kind dat dat nodig heeft, zonder wachtlijst – met ervaringsdeskundige Jason Bhugwandass en Femy Wanders (klinisch psycholoog en psychotherapeut bij Accare). 
 • De best passende woonomgeving – met Hind Darid (adviseur binnen het sociale domein) en een ervaringsdeskundige. 
 • Hoe maak je als professional het verschil – o.l.v. Mascha Struijk (trainer in het sociale domein, Unacum). 
 • De rol van gemeenten – met Femke van Abeelen (innovatiespecialist bij provincie Noord-Brabant). 
   

13.45 -14.00 uur: Terugblik en muzikale afsluiting  

Over Het Vergeten Kind   


Het Vergeten Kind geeft support aan en komt op voor de duizenden kinderen in Nederland die het moeilijk hebben, omdat er thuis veel problemen zijn. Soms is de situatie zo ernstig dat ze niet meer bij hun ouders wonen. Het doel van de stichting is dat deze kinderen er niet alleen voor staan, zich gehoord en gezien voelen, op een veilige en stabiele plek wonen en zich positief kunnen ontwikkelen. Zodat ze hun eigen plek vinden in de maatschappij. Om dit te bereiken organiseert Het Vergeten Kind impactvolle kinderprogramma’s en projecten die bijdragen aan een stabiel en veilig thuis voor alle kinderen in Nederland.  

Bron: Het Vergeten Kind

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen