FNV eist longcovid-fonds en wil goede inkomensondersteuning en een veilige werkplek

Reactie op brief over kabinetsaanpak Covid-19

FNV eist longcovid-fonds en wil goede inkomensondersteuning en een veilige werkplek met zeggenschap voor werkenden

De FNV heeft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven, dat zij eist dat een Longcovidfonds nu op korte termijn mogelijk wordt gemaakt voor werkenden in de zorg. Mocht in de toekomst een nieuwe Covid-variant opduiken, dan is inkomensondersteuning opnieuw noodzakelijk. In de eerste zes weken na opening van FNV-meldpunt ‘long covid onder zorgprofessionals’ hebben zich al 4.087 mensen gemeld. De FNV benadrukt tevens, dat werknemers zeggenschap willen hebben over hun werkplek, en dat een veilige werkplek -ook in coronatijd- onderdeel moet zijn van het bedrijfsbeleid. De Tweede Kamer debatteert woensdag over de corona-aanpak op korte en langere termijn.

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: ‘Ons geduld is op: dat Longcovidfonds laat al veel te lang op zich wachten. Aan het begin van de pandemie eisten we dat er preventief beschermingsmiddelen moesten komen. Een jaar geleden wezen we op de inkomensgevolgen voor mensen die langer dan een jaar ziek waren en nu staat de keuring voor de arbeidsongeschiktheid voor de deur, met baanverlies en een terugval in inkomen van mogelijk 50%. Zeker nu blijkt dat het ministerie OMT-adviezen heeft beïnvloed -dat heeft geleid tot besmettingen onder zorgpersoneel, regelmatig uitmondend in longcovid. Dat is ongehoord. De verantwoordelijkheid van het kabinet voor gezondheid en inkomensverlies van zorgprofessionals is simpelweg niet meer te ontkennen. Er moet iets gebeuren. Niet over een half jaar, niet over een maand. Maar nu!’

Aanpakken doorgeslagen flex

De FNV mist verder de arbeidsmarkt in de brief van het kabinet over de toekomst. Vicevoorzitter Zakaria Boufangacha: ‘Er moeten werk- en inkomensregelingen klaar staan. En het is wel duidelijk dat de pandemie de vinger op de zwakke plekken van de arbeidsmarkt heeft gelegd: flexwerkers en zelfstandigen hadden een flinke inkomensterugval doordat het werk weg viel. Deze zwaktes moeten structureel worden aangepakt, oftewel: de doorgeslagen flex moet worden aangepakt.’

Voor een mogelijk volgende pandemie is ook een betere verlofregeling nodig. Nu moesten ouders werken en tegelijk vaak de kinderen opvangen omdat scholen dicht gingen of kinderen in quarantaine moesten. De FNV pleit voor een verlofregeling op basis van hetzelfde principe als het wettelijk betaald ouderschapsverlof.

Zeggenschap werkplek

De lessen die moeten worden getrokken uit de pandemie zijn volgens de FNV dat onzeker werk wordt teruggedrongen en een veilige werksituatie veel belangrijker wordt. Elke werkgever moet een goede risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op orde hebben, waar de risicobeperking bij pandemieën deel van uitmaakt. Ook wil de bond dat werknemers meer zeggenschap krijgen over hun werkplek. Jong: ‘Als de afgelopen twee jaar bewezen is dat je je werk óók goed vanaf huis kunt doen, bestaat het natuurlijk niet dat je baas je nu ineens weer gaat verplichten naar kantoor te komen. We zijn met een SER-advies bezig over het zogenoemde hybride werken naar aanleiding van het wetsvoorstel ‘werken waar je wilt’. Ik ben optimistisch over de uitkomst daarvan.’

Bron: FNV

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen