Minister Helder slaat plank mis: er zijn juist extra woonzorgplekken nodig

Minister Helder van Langdurige Zorg geeft aan dat er geen ruimte is voor extra verpleeghuisplekken, omdat er voor zo’n uitbreiding te weinig zorgmedewerkers zijn. De minister probeert de stijgende zorgvraag het hoofd te bieden door bijvoorbeeld de norm voor het minimumaantal verzorgenden per verpleeghuisbewoner te verlagen en door (dementerende) ouderen zoveel mogelijk thuis te laten wonen. Een, op zijn zachtst gezegd, kortetermijnvisie op de ouderenzorg, die veel andere mogelijkheden buiten beschouwing laat en ver afstaat van de visie van alle betrokken partijen waarlangs in de regio Westland, Schieland en Delfland de ouderenzorg voor de toekomst wordt georganiseerd.

Beoogde oplossing zorgt voor hogere werkdruk

Dat er uitbreiding nodig is in het verpleeghuis, ontkent de minister niet. Toch ziet ze hiertoe geen mogelijkheid door het tekort aan zorgmedewerkers. In haar ogen moet de zorg dan maar verschraald worden door het aantal medewerkers per verpleeghuisbewoner te verlagen of zelfs los te laten en door ouderen langer thuis te laten wonen.

In onze regio zien we dat anders: de werkdruk, al reeds een doorn in het oog van het zorgpersoneel, zal door de kleinere bezetting met alle bijkomende zorgtaken alleen maar stijgen. Zo wordt het werken in de zorg minder aantrekkelijk. In de WSD-regio streven we met alle betrokken partijen juist naar een goede werkomgeving en naar het behoud van personeel. Dat is één van de redenen waarom partijen zich hebben verenigd in het programma Regionale Aanpak Ouderenzorg, waarin de ouderenzorg toekomstbestendig wordt gemaakt.

Geclusterde woonvoorzieningen: efficiënt en minder eenzaam

De minister focust zich in haar plan vooral op de verpleeghuisplekken. Ze schrapt het plan voor de extra 25.000 verpleeghuisplekken en koerst op het inrichten van meer zorg in de thuissituatie. Echter, het thuis wonen kan de eenzaamheid vergroten en de grote reisafstand tussen zorgbehoevende ouderen bemoeilijkt een efficiënte inzet van zorgpersoneel. Bovendien is het maar de vraag of iemand die nu in het verpleeghuis verblijft thuiswonend minder personele inzet zou vragen. Het omgekeerde lijkt eerder het geval.

Alternatieve woonzorgvormen worden door de minister niet genoemd, terwijl dat juist een oplossing is, ook voor de personeelsproblematiek. Samen met gemeenten en andere betrokken partijen ontwikkelen we in de WSD-regio nieuwe geclusterde woonoplossingen, waarbij ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen met zorgvoorzieningen in de buurt. Woonoplossingen met aandacht voor sociale binding en veiligheid met als bijkomend effect een verkorte reistijd voor de zorgmedewerker, nu de patiënten niet meer versnipperd in de wijk wonen. Naast deze succesvolle ontwikkeling van nieuwe woonvormen, moet de capaciteit in verpleeghuizen wel degelijk uitgebreid worden, voor als het thuis niet meer gaat en zware en complexe zorg in een instelling nodig is.

Behoefte ouderen staat voorop

De minister vergeet in haar plan dat we moeten luisteren naar de doelgroep zelf: de ouderen in Nederland. In de WSD-regio doen we dit al: samen met gemeenten, verpleeghuizen, huisartsen, ziekenhuizen kijken we naar domeinoverstijgende oplossingen om de dubbele vergrijzing nu en in de toekomst goed op te vangen. Daarbij richten we ons op het vroegtijdig vergroten van de zelfredzaamheid en weerbaarheid van ouderen en mantelzorgers om hun kwaliteit van leven te verbeteren, de druk op de verpleeghuizen te verlichten en andere zorg zoals acute ziekenhuisopnames te voorkomen. We concentreren ons op de behoeften van ouderen en we focussen op wat iemand nog wel kan en niet op de negatieve gevolgen van het ouder worden.

Aad de Groot is directeur, bestuursvoorzitter en topman bij DSW Zorgverzekeraar.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen