Het belang van informatiebeveiliging in de zorg

Array

Papieren patiënten- of cliëntendossiers? Multomappen met daarin formulieren waarop handmatig is ingevuld hoeveel tijd er is besteed aan het verlenen van zorg bij cliënten of patiënten? Dat komt anno 2022 steeds minder vaak voor. Hoewel de zorg eerder niet in hetzelfde tempo digitaliseerde als veel andere sectoren, is er intussen een flinke inhaalslag gemaakt. Niet alleen wat betreft administratieve processen, maar ook als het gaat om digitale zorgverlening, zogeheten e-health. Hieronder lees je meer over het belang van informatiebeveiliging in de zorg vanwege de toenemende digitalisering.

https://pixabay.com/vectors/doctor-laptop-consultation-online-5808573/

Veelal vertrouwelijke informatie

Digitalisering speelt een belangrijke rol bij verbetering van de communicatie en dienstverlening in de zorg. Maar dat de zorgsector in eerste instantie wat achterbleef bij de algehele digitalisering, is eigenlijk niet heel gek. Zorginformatie is immers bijna altijd vertrouwelijk van aard. Nu zorgverleners steeds meer informatie digitaal bewaren en delen, moet de beveiliging daarvan natuurlijk goed geregeld zijn.

De norm NEN 7510 in de zorg bevat richtlijnen voor zorginstellingen om de informatiebeveiliging structureel goed op te zetten. Het gaat eigenlijk om een raamwerk voor gegevensbeveiliging waarmee interne processen zodanig worden ingericht dat hieraan wordt voldaan. Daarnaast is het belangrijk om medewerkers te trainen in doelmatig en veilig gebruik van informatie, onder meer door hun awareness te stimuleren. De norm geldt overigens niet alleen voor directe zorgverleners, maar ook voor toeleveranciers in deze sector. Voorbeelden hiervan zijn zorgverzekeraars, leveranciers van software en software-as-a-service-oplossingen.

Toepassing van de NEN 7510

Zorgorganisaties zijn volgens de Regeling gebruik burgerservicenummer wettelijk verplicht te voldoen aan de NEN 7510. De richtlijnen zijn speciaal ontwikkeld voor de zorgsituatie in ons land. Ze helpen om zorgorganisaties om controleerbare beveiligingsmaatregelen. In de NEN 7510 komen diverse onderwerpen aan bod. Denk bijvoorbeeld aan de integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie ten behoeve van de verantwoorde zorg voor patiënten en cliënten, en waarborging van de beschikbaarheid van gegevens. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) past de NEN 7510 toe als leidraad om te controleren hoe zorginstellingen hun informatiebeveiliging hebben geregeld en geborgd.

Op en top beveiligde data

Als zorgprofessionals of -instellingen de informatiebeveiliging van medische data met behulp van onder andere certificering en audits op het hoogste niveau willen inregelen? Naast NEN 7510-certificering en meer algemene normen zoals de ISO/IEC 27000-serie, de AVG en de DigiD-richtlijn kunnen ook de NVZ Routekaart Informatiebeveiliging en MedMij audits voor het keurmerk voor persoonlijke gezondheidsomgevingen goed van pas komen.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen