Nictiz presenteert productvisie ‘Visie op zibs’

Samen werken aan de toekomst van zibs


Zibs. Dat dit staat voor zorginformatiebouwstenen is wellicht bekend. Maar wat kun je er precies mee en wat is hun plek in het zorginformatiestelsel? Wat zijn zibs wel en wat zijn zibs niet? Welke ontwikkelvragen zijn er? In de Nictiz productvisie Visie op zibs geven we onder andere antwoord op deze vragen. Ook zetten we duidelijk uiteen wat zibs zijn en hoe je ze op een juiste manier gebruikt. Daarnaast blikken we vooruit hoe we de waarde van zibs verder kunnen uitbouwen en tot een gemeenschappelijke zib-strategie kunnen komen.


Een zib definieert een klinisch concept zodanig, dat deze als bouwsteen bruikbaar is in verschillende zorgsituaties en -informatiesystemen. Daarmee vormen ze het fundament voor standaardisatie van zorginformatie, waardoor je gegevens slechts één keer hoeft vast te leggen en deze herbruikbaar zijn. Voor een optimale werking is het belangrijk dat algemeen bekend is wat zibs zijn en hoe ze werken. Dat is nog niet altijd het geval. Bovendien interpreteert en gebruikt men deze bouwstenen niet altijd eenduidig. Dat zorgt voor dilemma’s bij de ontwikkeling van een nieuwe zib, voor onvoldoende zib-compliance en voor vraagstukken in beheer- en releasebeleid. De Nictiz productvisie legt uit wat zibs zijn en hoe ze werken. Daarnaast formuleren we zes ontwikkeldoelen om te komen tot verbetering van de toepassing en werking van zibs.


Gemeenschappelijk zib-strategietraject

Voor de verdere ontwikkeling van zibs is samenwerking noodzakelijk. Daarom starten we binnenkort op basis van de Nictiz productvisie een vervolgtraject met alle betrokken partijen zoals leveranciers, zorgpartijen en koepelorganisaties. Met als doel de totstandkoming van een gemeenschappelijke zib-strategie. Gericht op een betere werking en gebruik van zibs in alle toepassingen. Zo zijn bijvoorbeeld van belang: een goed doordachte informatiearchitectuur onder zibs, goede aansluiting op de werkwijze van leveranciers van softwaresystemen en op het zorginhoudelijke proces. Alleen in nauwe samenhang en samenwerking kunnen we deze verbeteringen goed realiseren.


Aan de zes ontwikkeldoelen wordt gewerkt vanuit drie perspectieven om een gemeenschappelijke zib-strategie te ontwikkelen: namelijk Praktijkgebruik (zorginhoud), Bouw (techniek) en Architectuur (Informatie).

De realisatie van een gemeenschappelijke zib-strategie moeten we met alle partijen doen: leveranciers, zorginstellingen, professionals. Nictiz neemt als functioneel beheerder hierin het voortouw en nodigt partijen uit om mee te denken en te doen.

Bron: Nictiz

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen