Zorginstellingen hebben hulp nodig bij realiseren van voldoende woningen voor ouderen’

Het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) heeft vorig jaar minder geleend aan zorginstellingen dan in 2020, 237 miljoen tegen 277 miljoen euro. Oorzaken zijn volgens hen de perikelen rond corona en de gespannen bouwmarkt als redenen voor het lagere lening bedrag.

Naast de gespannen bouwmarkt en de coronaperikelen speelt ook het voorgenomen beleid van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) een rol in het achterblijven van investeringen in vastgoed door ouderenzorginstellingen. Dit beleid is erop gericht om de verpleeghuiscapaciteit te beperken. Het gaat hier om verpleeghuisplaatsen waar zorg wordt geleverd en de woonkosten ook worden vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg. Er wordt gesproken over een mogelijke groei van 25.000 verpleeghuisplaatsen, maar dan zonder een vergoeding van de woonkosten.

Scheiden wonen en zorg als oplossing, maar geeft ook nieuwe uitdagingen

Ouderenzorginstellingen zullen moeten gaan nadenken over andere investeringen dan in klassieke verpleeghuizen zoals geclusterde woonvormen waar ouderen veilig kunnen verblijven met zorg en diensten. Dit zijn huurwoningen waar ouderen thuis wonen. De zorg kan bestaan uit wijkverpleging of uit een volledig pakket thuis (VPT). Ook de zorgkantoren die de Wet Langdurige Zorg uitvoeren sturen aan op groei van verpleeghuiszorg door middel van huur en VPT.

Het scheiden van wonen en zorg stelt ouderenzorginstellingen voor nieuwe uitdagingen. Het zal lastig blijken om deze nieuwe investeringen financieel rond te krijgen en de huur voor bewoners laag te houden. Ouderenzorginstellingen kunnen de geclusterde woonvormen niet alleen realiseren. Daarom is het van belang dat zij intensief samenwerken met woningcorporaties, vastgoedbeleggers en de gemeenten die een woonzorgvisie hebben.

Sinds het afschaffen van de verzorgingshuizen moeten ouderen langer thuis blijven wonen. Hierdoor is een enorm tekort aan geschikte en geclusterde woonvormen voor ouderen ontstaan. Alleen door langdurige samenwerking met verschillende betrokken partijen kan de achterstand die Nederland heeft opgelopen in beschikbare woningen voor ouderen de komende jaren ingehaald worden.

Jan Willem Spijkman, Sector specialist Public & Healthcare, ING

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen