‘Kennis noodzakelijk in langdurige zorg, ook voor niet-professionals’

Er is veel kennis voor de langdurige zorg beschikbaar, maar die kennis bereikt de werkvloer onvoldoende. Daarom adviseert het Zorginstituut Nederland (ZIN) de minister om ervoor te zorgen dat wetenschappelijke kennis sneller terechtkomt bij iedereen die zorg levert. En dat kan niet snel genoeg gebeuren.

Om in de toekomst passende zorg en ondersteuning te bieden is kennis noodzakelijk. Er zijn goede initiatieven om kennis naar de werkvloer te brengen, zoals de Kenniscoalitie voor langdurige zorg aan mensen met beperkingen. Toch wordt kennis nog niet altijd toegepast.

Kennis moet bruikbaar en direct praktisch toepasbaar zijn, want door de grote druk op zorgverleners en de krapte op de arbeidsmarkt heeft lang niet iedereen de ruimte om de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen in de zorg tot zich nemen en zelf te vertalen naar de praktijk. Daarom is intensivering nodig zodat we de kennis makkelijker behapbaar maken voor iedereen. Want van nieuwe inzichten over nieuwe hulpmiddelen en interventies wordt de zorg beter en duurzamer van.

Mantelzorgers

Kennisverspreiding moet zich niet alleen richten op zorgprofessionals maar ook op naasten, mantelzorgers en familie. Zorgprofessionals werken in de toekomst steeds meer samen met cliënten, naasten, mantelzorgers en familie, omdat er te weinig zorgprofessionals beschikbaar zijn. Daarom moeten nieuwe inzichten en kennis ook voor deze grote groep mensen vindbaar en toegankelijk zijn.

Ervaringsdeskundigheid

Bovendien gaat het ook niet alleen om wetenschappelijk kennis. Juist ervaringskennis, van hoe je in de praktijk dingen aanpakt, wordt niet genoeg gewaardeerd en gedeeld. In de langdurige zorg en ondersteuning is de context heel belangrijk en daarin helpt ervaringskennis de beste keuzen te maken. Het belang van deze ervaringsdeskundigheid is niet te onderschatten.

Verbeteren

Om kennis optimaal te ontwikkelen en benutten zal de samenwerking tussen wetenschap, zorgprofessionals, cliënten en hun omgeving, zorgaanbieders, systeempartijen, kennisorganisaties en onderwijs moeten worden versterkt en minder vrijblijvendheid worden. De sectoren binnen de langdurige zorg (ouderenzorg, gehandicaptenzorg en GGZ) kunnen ook veel van elkaar leren. Vilans draagt daar graag aan bij.

Erwin Bleumink, lid bestuur, Vilans

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen