Gemeenten bereiden zich onvoldoende voor op verdubbeling aantal mensen met dementie

Array

Coalitieakkoorden gescand op dementievriendelijk beleid 

Open Gemeenten bereiden zich onvoldoende voor op verdubbeling aantal mensen met dementie configuratie-instellingen 

In bijna elke gemeente in Nederland is een coalitieakkoord gesloten dat de komende vier jaar als leidraad dient voor het beleid. In de Coalitiegids van Alzheimer Nederland is te zien in welke gemeenten dementie de komende vier jaar op de kaart staat. In nog geen 30% van de coalitieakkoorden wordt dementie genoemd en in slechts 10% is aandacht voor dagactiviteiten.   
 

Maak werk van dagactiviteiten  

Ten opzichte van vier jaar geleden noemen meer gemeenten dementie in hun coalitieakkoord, in 2018 kwam dementie voor in een kwart van de coalitieakkoorden en nu in bijna een derde. Ondersteuning van mantelzorgers komt in 63% van de coalitieakkoorden aan bod, maar in slechts 10% staan dagactiviteiten voor mensen met dementie. Dat is zorgelijk want dagactiviteiten zijn een positieve en zinvolle activiteit om eenzaamheid te voorkomen en achteruitgang te vertragen. En bieden bovendien mantelzorgers de kans om op adem te komen en de mantelzorg vol te houden. In meer dan de helft van de gemeenten maakt minder dan 50% van de thuiswonende mensen met dementie gebruik van zinvolle dagactiviteiten. Inzet op dagactiviteiten is daarom de komende jaren cruciaal, ook omdat het aantal mensen met dementie verdubbelt en het aantal zorgprofessionals afneemt. De prioriteit voor dagactiviteiten in de coalitieakkoorden is dus veel te laag.   

Dementievriendelijk wonen   

Wonen voor personen met een zorgvraag of specifieke doelgroepen, waaronder ouderen, komt in 72% van de akkoorden aan bod. Van alle kwetsbare ouderen heeft 32% dementie. Daarom is het belangrijk dat er bij het bouwen van seniorenwoningen, rekening gehouden wordt met mensen met dementie. De inzet van zorgaanbieders, gemeenten, welzijnsorganisaties, ontwikkelaars en woningcorporaties is hiervoor nodig. Door dementievriendelijk te wonen, wordt de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten verhoogd en vergroot het aantal zorgarme jaren. Bovendien bevordert het de doorstoom op de woningmarkt.   

Over de Coalitiegids   

Alzheimer Nederland scande alle 296 coalitieakkoorden op dementievriendelijk beleid. In de Coalitiegids is per gemeente te zien in hoeverre er in het coalitieakkoord aandacht is voor dementie, mantelzorg, dagactiviteiten en wonen, in combinatie met zorg. Via de landkaart is in één oogopslag te zien in welke Nederlandse gemeenten er veel aandacht is voor dementie, en in welke weinig. Hier zie je ook of in de gemeente al een Dementiescan van Alzheimer Nederland is uitgevoerd. *Let op: in de Coalitiegids gaat het niet om de inhoud van reeds bestaand beleid op het gebied van dementie en kwetsbare ouderen.   

Advies   

Alzheimer Nederland adviseert gemeenten hoe zij dementievriendelijk kunnen worden, onder andere door de Dementiescan uit te voeren. Hiermee krijgen gemeenten snel inzicht in hoe dementievriendelijk de gemeente is, wat de gemeente concreet kan doen om dit te verbeteren en hoe de gemeente scoort ten opzichte van andere gemeenten in de regio. In ruim honderd gemeenten is de Dementiescan uitgevoerd.

Bron: Alzheimer Nederland  

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen