Perverse afspraken en bekostigingssysteem Integraal Zorgakkoord maken zorg nog zieker

Wantrouwen als basis van een akkoord zorgt voor zieke relatie

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) mist een langetermijnvisie en lost daarmee het gezondheidsprobleem niet op. Er is te weinig garantie op meer tijd voor de patiënt en de zorgverzekeraar krijgt nog meer macht, terwijl deze zou moeten toebehoren aan de zorgprofessional. De Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen (NVvPO) adviseert de LHV en andere partijen met klem om geen handtekening te zetten onder het voorliggende Integraal Zorgakkoord. Bezuinigingsmaatregelen in het akkoord staan een gezonde langetermijnvisie in de weg.

Petra Portengen, bestuursvoorzitter van de NVvPO: “We zijn positief gestemd over de paradigmashift van het IZA: van ziek zijn naar gezondheid. Dat willen we dus zo behouden. Maar in hetzelfde akkoord worden allerlei maatregelen genomen die juist dat weer de das omdoen. Op dit moment is ziek zijn nog steeds een lonend businessmodel en dat zien we in het concept IZA nog steeds terug. Dat moet echt anders! Op deze wijze blijft het huidige zorginfarct dooretteren. Preventieve gezondheidszorg heeft de toekomst. Wat ons wel zorgen baart is dat de zorgprofessional nog minder macht krijgt en de zorgverzekeraar meer. Dat is de omgekeerde wereld. Met dit akkoord wordt de druk op de zorg alleen maar groter. We streven naar een akkoord waarin de gezondheid van de burgers voorop staat. Maak er een Integraal Gezondheidsakkoord van, dan weten we wat we te doen hebben en dat heeft op de lange termijn veel meer effect op de druk in de zorg.”

Stabiel beleid

Nederlanders worden steeds ouder en het aantal chronisch zieken neemt toe. Ook het aantal jongeren dat geestelijke verzorging behoeft stijgt. Korten op de wijkverpleging zorgt voor nog meer belasting van de praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen. Langetermijndoelen zouden in het nieuwe Integraal Zorgakkoord moeten worden vastgelegd. Met een visie over meerdere jaren kan de zorg invloed uitoefenen op een gezonde leefstijl, met minder chronische ziekteproblemen, meer mentaal welbevinden en dus een algehele burgergezondheid tot gevolg. Huisartsen en praktijkondersteuners hebben daarom ook meer tijd voor de patiënt nodig. 

Over de NVvPO

De Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen (www.nvvpo.nl) is de beroepsvereniging van  praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen en vertegenwoordigt de POH, de POHPVK, toekomstige PVH, POH-Ouderen, POH-GGZ en POH-Jeugd. Het beleid van de NVvPO is erop gericht alle praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen, ongeacht hun achtergrond, te verenigen, te versterken en te vertegenwoordigen. De NVvPO telt ruim 3600 leden en behartigt de belangen van alle praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen aan de Cao-tafel Huisartsenzorg.

Bron: NVvPO

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen