Jaarlijks 25 miljoen subsidie extra voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties

MIND verheugd met erkenning en toekomstige rol patiënten- en naasten organisaties

In de Miljoenennota 2023 staat goed nieuws voor alle cliënten, patiënten, naasten en gehandicapten: vanaf 2024 wordt jaarlijks 25 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor subsidies aan patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn. MIND-directeur Marjan ter Avest reageert verheugd: “We zijn er trots op dat we dit hebben weten te regelen in het Integraal Zorgakkoord. Een erkenning van al het belangrijke werk van cliënten- en naastenorganisaties. En ook een bevestiging van de belangrijke rol die ze spelen bij de transformatie van de gezondheidszorg.”

Er zijn in Nederland drie koepelorganisaties en platforms van patiënten- en gehandicaptenorganisaties: de Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND. Deze koepels en hun landelijke lidorganisaties kunnen vanaf 1 januari 2024 dus op meer financiële steun vanuit het Ministerie van VWS rekenen. Het zogenaamde PG-subsidiekader wordt hiertoe opgehoogd van 21 naar 46 miljoen euro per jaar. Ter Avest: “Er wordt steeds meer een beroep gedaan op cliënten- en naastenorganisaties. Er is een toegenomen behoefte aan voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging. Deze vormen van informele zorg zijn cruciaal om de instroom in de professionele zorg te beperken en om goede nazorg en onderlinge steun te garanderen. We weten nog niet hoe het geld precies verdeeld gaat worden, dit wordt binnen het nieuwe PG-subsidiekader nog nader ingevuld.”

Trots op onderhandelresultaat door onder meer MIND

De verhoging van de subsidie is het resultaat van flink veel gesprekken en onderhandelen vanuit de genoemde organisaties. Ter Avest: “MIND heeft vanwege principiële redenen besloten het Integraal Zorgakkoord niet te tekenen. Zo wordt de vrije keuze voor een behandelaar ingeperkt en worden onvoldoende garanties ingebouwd voor de bescherming van persoonsgegevens van cliënten en naasten. Ook is de financiering van de inzet van ervaringsdeskundigen onvoldoende geregeld en is de inbreng van gemeenten en het sociale domein nog onzeker. We zijn echter wél blij dat onze onderhandelingen ook geleid heeft tot een aantal belangrijke opbrengsten,  waaronder deze belangrijke extra subsidie!”

Aanvraagprocedure voor 2023 is ongewijzigd

Het nieuwe subsidiekader gaat in 2024 in. Voor 2023 kunnen PG-organisaties bij VWS subsidie aanvragen op dezelfde wijze als voorgaande jaren. Bovenstaande wijzigingen gaan pas in op 1 jan 2024. Meer informatie over de huidige subsidieregeling is te vinden op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen van VWS. Voor 2023 kunnen patiënten- en gehandicaptenorganisaties subsidie aanvragen tot 1 oktober.

Bron: MIND

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen