Suïcidecijfers tonen noodzaak aandacht voor mentale gezondheid jongeren

De vandaag gepubliceerde cijfers van 113 waaruit blijkt dat er een toename is van zelfdodingen onder jongeren van 15% en met name onder jongemannen tussen 20 en 30 jaar geven aan dat mentale gezondheid onder jongeren onder druk staat. Eerder bleek dat ook al uit cijfers van een toename van mentale klachten onder meisjes sinds de Covid pandemie.

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en de Nederlandse ggz vragen de overheid te investeren in mentale gezondheid van jongeren en werk te maken van voornemens daartoe.

Onderzoek suïcides

113 laat weten: Het aantal zelfdodingen onder jongeren tot 30 jaar is de afgelopen maanden opnieuw toegenomen. De Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie (CANS) constateerde in 2021 al een toename van 15% ten opzichte van voorgaande jaren onder jongeren. Nader onderzoek liet zien dat het met name ging om jongvolwassen mannen tussen de 20 en 30 jaar. Ook in juni en augustus 2022 constateert CANS in deze groep een verhoogd aantal suïcides. Gemiddeld overlijden er iedere maand in Nederland iets meer dan twintig jongeren tot 30 jaar door zelfdoding. In de maanden januari, februari en december 2021 en de maanden juni en augustus 2022 lag dit aantal boven de dertig.

NVvP en NlseGgz doen appel op overheid om plan mentale gezondheid jeugd concreet te maken

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en de Nederlandse GGZ zijn bezorgd en trekken aan de bel.

Arne Popma, voorzitter NVvP afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie en hoogleraar Kinder- en jeugdpsychiatrie aan het Amsterdam UMC : “De uitkomsten van dit onderzoek onderstrepen helaas de boodschap die we al sinds de pandemie uitspreken: de effecten op mentale gezondheid zijn niet zomaar weg, ebben na, en met vooruitzicht op financiële onzekerheid is het niet ondenkbaar dat mentale problemen nog toenemen. We moeten zelf nog beter samenwerken, en in staat worden gesteld door het zorgsysteem om samen te werken, om suïcides te voorkomen bij mensen die al in zorg zijn. Deze cijfers tonen ook weer aan dat de financiële schotten tussen zorg vóór en na 18 jaar echt moeten verdwijnen zodat zorg goed gecontinueerd kan worden. De breuk die er nu is rond het volwassen worden moet worden opgeheven. Met name omdat driekwart van de psychische stoornissen begint voor het 25ste levensjaar. We moeten samen aan oplossingen werken via een gezamenlijk plan ‘aanpak mentale gezondheid’ èn onder de vlag van MIND Us samen mét jongeren kijken wat nodig is. We doen nogmaals een appèl op het kabinet om de bezuinigingsopdracht aan de jeugdzorg, juist nu de zorg nog zoveel beter moet en mentale problemen onder jonge mensen zo hoog is, te heroverwegen.”

Ruth Peetoom, voorzitter Nederlandse ggz:

De presentatie van de aanpak ‘Mentale gezondheid: van ons allemaal’ half juni was veelbelovend. De Nederlandse ggz was enthousiast toen staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vertelde te starten met de kabinetsaanpak ‘Mentale gezondheid: van ons allemaal’. En niet alleen vanuit VWS, maar samen met collega bewindspersonen van VWS, SZW en OCW. Alleen keert deze aanpak om de mentale gezondheid te verbeteren nauwelijks herkenbaar terug in de begroting van VWS voor 2023. “Dat is teleurstellend”, aldus Ruth Peetoom, voorzitter van de Nederlandse ggz.  


“Dat bevestigt ons beeld dat er voor deze aanpak nog geen concreet plan is en op dit moment vooral bestaat uit het onder de noemer van ‘mentale gezondheid’ bijeenbrengen van al bestaande activiteiten en daaraan gekoppelde budgetten. Er lijkt dus weinig extra geld voor beschikbaar te komen. Plus: het ontbreekt aan een inhoudelijke visie van het kabinet om mentale gezondheid echt op de kaart te zetten. Niet voor volwassenen, die momenteel in veel angst en onzekerheid verkeren zoals in de Troonrede stond, maar ook niet voor de jeugd. En juist voor jonge mensen is aandacht voor het versterken van de mentale gezondheid en preventie van groot belang. Zij, en heel veel andere groepen, worden in hun bestaanszekerheid en toekomstperspectief bedreigd door de huidige situatie waarin we zitten. Dat vormt een directe aanslag op de mentale gezondheid.” 

Bron: NVvP & NlseGgz

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen