Burn-outklachten bij jonge dokters sterk gestegen

Een kwart van de jonge artsen geeft aan last te hebben van burn-outklachten. Nooit eerder was het percentage zo hoog. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse nationale a(n)ios enquête Gezond en Veilig Werken van belangenorganisatie De Jonge Specialist (DJS). Ten opzichte van 2020 is het percentage gestegen van 14% naar 24%. De Jonge Specialist vreest dat vanwege de hoge werk- en regeldruk de toestroom van a(n)ios verder afneemt, waardoor de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg nog meer onder druk komen te staan.

‘Willen we nu en in de toekomst gezonde en bevlogen a(n)ios voor het vak behouden, dan moeten de arbeidsomstandigheden sterk verbeteren’, stelt DJS-voorzitter en aios cardiologie Anne Koppelaar. ‘Het is goed dat deze problematiek ook in het Integraal Zorgakkoord wordt benoemd, maar er moet nu echt wat gebeuren. Daarom roepen we alle ziekenhuisbesturen, vakgroepen, opleiders en ook het ministerie van VWS op om zich in te zetten voor het behoud van deze enthousiaste jonge dokters waarbij de aandacht ligt op de werk-privé balans, en preventie van burn-out en uitval door te werken aan de arbeidsomstandigheden. Dit betekent onder andere overwerk verminderen en zorgen voor juiste compensatie, de werkdruk verminderen door bij uitval tijdig vervanging te regelen, pauzes faciliteren en zorgen voor meer persoonlijke begeleiding. Daarnaast lopen jonge artsen aan tegen de hoge administratielasten en een gebrek aan autonomie. Ook daar moet naar worden gekeken.’


Twijfels


DJS analyseerde de gegevens van 1.554 jonge artsen. Het gaat om artsen (niet) in opleiding tot medisch specialist en arts-onderzoekers. Hoewel een meerderheid van de aios (ruim) tevreden is over de opleiding (77%) en bijna 90% opnieuw zou kiezen voor hetzelfde specialisme, blijft het aantal aios dat twijfelt om daadwerkelijk medisch specialist te worden onveranderd hoog. Een kwart (26%) van de respondenten zegt serieus te hebben overwogen om te stoppen met de opleiding, vaak vanwege de werk-privé balans (46%). Ook het slechte baanperspectief en de cultuur binnen het vak worden als redenen genoemd. Uit het onderzoek blijkt dat nagenoeg alle a(n)ios trots zijn op hun werk (97%). Bijna de helft (44%) ervaart echter de werkdruk als te hoog, en ruim een derde (35%) is (zeer) ontevreden over de werk-privébalans. Gemiddeld werken a(n)ios 7,7 uur per week over, waarbij 66% hiervoor geheel niet wordt gecompenseerd. In driekwart van de gevallen wordt geen vervanging geregeld in het geval van langdurige ziekte of zwangerschap.

Ongewenst gedrag


Een andere zorgelijke trend is volgens DJS het aantal respondenten dat zegt te maken hebben gehad met ongewenst gedrag. Bijna een derde van de a(n)ios geeft dit aan, waarbij binnen deze groep intimidatie door bezoekers of patiënten (55%), ongewenste seksuele aandacht door bezoekers of patiënten (27%) en intimidatie door collega’s of leidinggevenden (28%) het vaakst voorkwamen. Onjuiste bejegening door een supervisor gebeurt bij 38% van de a(n)ios soms tot regelmatig. Koppelaar: ‘Dit is volstrekt onacceptabel. Grensoverschrijdend gedrag mag nooit op de werkvloer plaatsvinden. Als DJS staan we voor een gezonde en vooral ook veilige werk- en opleidingsomgeving.’

Acties

Koppelaar benadrukt dat de inspanningen van DJS in de afgelopen jaren op een aantal terreinen ook tot verbeteringen hebben geleid. ‘Na de enquête van twee jaar geleden zijn we alle raden van bestuur van ziekenhuizen langsgegaan. Dat heeft er onder andere toe geleid dat coaching steviger op de agenda staat. Ook zien we dat een hoger percentage aios aangeeft dat hun supervisor voor hen klaar staat. Daarnaast hebben we samen met andere organisaties ingezet op een cultuurverandering via Zin in Zorg. Helaas zijn we er nog niet.

Ondanks dat er meer gebruik wordt gemaakt van persoonlijke begeleiding, is het aantal jonge artsen met burn-outklachten toch gestegen. We hebben daarom een brandbrief gestuurd naar alle stakeholders in de zorg met verbetervoorstellen en een oproep om hier een passend vervolg op te geven. We moeten zorgen dat enthousiaste en bevlogen jonge dokters enthousiast blijven en zodoende de toekomst van de zorg bewaken.’

Het volledige onderzoeksrapport

De infographic met de belangrijkste uitkomsten

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen