Kwaliteitsregistraties in de zorg leiden tot aantoonbaar betere uitkomsten

Kwaliteitsregistraties leiden aantoonbaar tot betere uitkomsten in de zorg en helpen bij het maken van keuzes. Dit is de belangrijkste boodschap van het congres “de kracht van kwaliteitsregistraties” dat op 11 oktober 2022 werd georganiseerd door de Samenwerkende KwaliteitsRegistraties (SKR) en de Federatie Medisch Specialisten (FMS).

De belangstelling voor dit congres was groot met alle beschikbare plekken vergeven. De positieve bijdrage van kwaliteitsregistraties is dan ook zichtbaar op landelijk, regionaal en ziekenhuisniveau: een belangrijk signaal voor patiënten en zorgverleners: Ook in het kader van het Integraal Zorg Akkoord. 

Zeven voorbeelden van verbeteringen in de praktijk 

Mede dankzij de kwaliteitsregistraties zijn op landelijk niveau diverse verbeteringen gerealiseerd van verbeteringen van uitkomsten van zorg in de praktijk. Tijdens het congres werden vele voorbeelden gepresenteerd, waaronder deze zeven cases uit verschillende vakgebieden:

  • In de oncologische zorg werd bijvoorbeeld niet alleen een enorme verbetering in overlevingskansen bij patiënten met melanoma getoond, ook werd duidelijk hoe waardevol een kwaliteitsregistratie als de DMTR is voor postmarketing surveillance van dure geneesmiddelen die bij deze patiëntengroep worden ingezet. 
  • De intensive care registratie NICE liet zien hoe hun data tijdens de corona pandemie van grote betekenis was voor landelijk beleid vanuit RIVM en VWS en dat regionale besprekingen van IC uitkomsten leiden tot kwaliteitsverbetering.  
  • De registratie van orthopedische implantaten LROI toonde een mooie daling van het aantal revisies over de jaren én dat in internationaal samenwerkingsverband problemen met plastic verpakking van een bepaald type implantaat geïdentificeerd en geëlimineerd konden worden.  
  • De geboortezorg had een prachtig voorbeeld waar het aantal episiotomieën in een klein ziekenhuis significant gereduceerd werd door gebruik van Perined data. Hiermee kon minder schade bij de moeder met gelijke gezondheidsuitkomsten voor moeder en kind worden gerealiseerd.  
  • In de context van de DUCA registratie van slokdarmkanker werden in vertrouwelijke setting met alle 20 centra uitkomsten en onderliggende behandelingen besproken en werd bij elkaar ervaringen opgedaan. Hierdoor was een significante reductie van het percentage naadlekkages en de variatie tussen de centra mogelijk.  
  • In het Catharina ziekenhuis, in de complexe hartzorg, konden door systematisch gebruik van NHR data zowel verbeterde patiëntuitkomsten als kostenreductie worden gerealiseerd.  
  • Als goed voorbeeld van het gebruik van uitkomstinformatie voor Samen Beslissen werd vanuit de zorg voor nierpatiënten gepresenteerd hoe informatie uit Nefrovisie wordt gebruikt in de spreekkamer.  

Passende Zorg in het Integraal Zorg Akkoord 

Dat kwaliteitsregistraties van belangrijke waarde zijn voor de hedendaagse zorg is ook terug te vinden in het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Naast de aandacht aan nieuwe Wetgeving en bekostiging van kwaliteitsregistraties wordt in het concept “Passende Zorg” op belangrijke onderdelen verwezen naar kwaliteitsinformatie uit de dagelijkse praktijk. Passende Zorg dient waardegedreven te zijn, hetgeen enkel realiseerbaar is wanneer er inzicht is in de resultaten van behandelingen in de praktijk. Kwaliteitsregistraties bieden deze informatie. Samenwerkende KwaliteitsRegistraties (SKR) 

Om in de nabije toekomst de ontwikkeling van kwaliteit van zorg in de Nederlandse gezondheidszorg verder te kunnen faciliteren hebben een aantal toonaangevende kwaliteitsregistraties de SKR opgericht. De doelstelling van SKR is om de verschillende specialisaties en aandoeningsgebieden én de bijbehorende kwaliteitsregistraties van elkaar te laten leren. Dit zodat goede voorbeelden overgenomen kunnen worden en nóg sneller bijgedragen kan worden aan concepten als Samen Beslissen en Waardegedreven Zorg.

Bron: SKR

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen