Spelenderwijs trainen van het brein van kinderen met cognitieve problemen

Samenwerking Kempenhaeghe en Aristotle Technologies

Kinderen met een neurologische aandoening hebben als bijkomende problematiek vaak leer- en ontwikkelingsstoornissen. In samenwerking met de Eindhovense start-up Artistotle Technologies gaat het Centrum voor Neurologische Leer- en Ontwikkelingsstoornissen van Kempenhaeghe werken aan de ontwikkeling van een computergestuurde trainingstool die op maat kan worden aangepast aan het kind. Hiermee kunnen kinderen met een neurologische aandoening spelenderwijs breinfuncties trainen die hen belemmeren in het alledaagse functioneren en leren op school, zoals geheugen, aandacht en planningsvaardigheden. Dat vergroot hun kwaliteit van leven.

Vroegtijdig starten met trainen van brein


Afgelopen week tekenden Kempenhaeghe en Aristotle Technologies een samenwerkingsovereenkomst voor het ontwikkelen van deze trainingstool voor kinderen met neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen, zoals aangeboren en niet-aangeboren hersenletsel en ook Duchenne spierdystrofie, neurofibromatose (NF-1) en epilepsie. Dr. Jos Hendriksen, klinisch neuropsycholoog Kempenhaeghe: “Er ligt een grote uitdaging omdat deze kinderen in hun leren bedreigd worden door de brein-gerelateerde problemen. Hoe vroeger gestart kan worden met training op maat van het brein, hoe groter en breder het effect op leerprestaties en gedrag ook op latere leeftijd. Vergeet daarbij ook niet dat leren en gedragsmatig functioneren en opbouw van zelfvertrouwen hand in hand gaan en elkaar wederzijds beïnvloeden.”

Unieke expertise


Het Centrum voor Neurologische Leer en Ontwikkelingsstoornissen van Kempenhaeghe heeft in Nederland een unieke expertise op het gebied van leren en gedrag bij kinderen met neurologische aandoeningen. Door de samenwerking met Aristotle Technologies kan deze expertise worden ingezet voor de ontwikkeling van behandelmogelijkheden. Training van het brein als informatieverwerkingssysteem is daarbij een optie waar brede interesse voor bestaat en waarin input vanuit de technologie onmisbaar is.

Proeftuin 

Binnen Kempenhaeghe zal een ‘proeftuin’ ingericht worden waarbij gekeken wordt of de ontwikkelde trainingen aansluiten bij de beleefwereld van schoolgaande kinderen. Kinderen krijgen tijdens de training steeds feedback over hun prestatie, waardoor ze hun gedrag meteen kunnen bijsturen. Er worden nieuwe trainingstools ontwikkeld met nieuwe individuele oefeningen en taken om zo het brein verder te trainen. De trainingstool zal ook worden ingezet in de polikliniek van het Centrum voor Neurologische Leer- en Ontwikkelingsstoornissen van Kempenhaeghe. 

Samen voor een vitale samenleving


“De samenwerking met Kempenhaeghe is voor ons een mooi voorbeeld hoe partijen in de Brainport-regio samen kunnen komen om te innoveren voor een vitalere samenleving. Kempenhaeghe en Aristotle Technologies zullen hierin elkaar voortdurend uit blijven dagen om te excelleren in wat ons beide zo sterk inspireert: het trainen van kinderen met cognitieve uitdagingen, zodat ze het meeste uit hun leven kunnen halen. Ik kijk uit naar de resultaten die wij als team samen met Kempenhaeghe gaan behalen”, aldus Maurits Overmans, co-Founder & CEO Aristotle Technologies.

Samenwerking PSV


Aristotle Technologies en Kempenhaeghe leerden elkaar kennen via een samenwerking met de PSV Academy Eindhoven. In deze unieke samenwerking zijn er aan de ene kant kinderen met een gezond brein en talent voor beweging en voetbal, en aan de andere kant kinderen met een neurologische aandoening voor wie leren en bewegen wordt bedreigd. De gezamenlijke expertise die hieruit voortkomt, kan leiden tot nieuwe inzichten en methodieken zowel op het gebied van diagnostiek en zorgverlening als in de begeleiding en opleiding binnen de PSV Academy.

Foto: dr. Jos Hendriksen, Kempenhaeghe (links) en Maurits Overmans, Aristotle Technologies (rechts)
 

Bron & Foto: Kempenhaeghe

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen