Actieplan MIND Us gepresenteerd

Zichtbare resultaten voor mentale gezondheid jongeren

Plannen om de mentale gezondheid van jongeren te verbeteren zijn vertaald in concrete acties en doelstellingen in het MIND Us actieplan ‘Het gaat om jou!’. MIND Us, de stichting die zich actief inzet voor verbetering van de mentale gezondheid van jongeren presenteerde vandaag, 6 december 2022, dit actieplan voor de komende jaren. De acties zijn gericht op zichtbare en aantoonbare resultaten voor de jongeren en sluit aan bij hun leefwereld. Hare Majesteit Koningin Máxima – erevoorzitter van MIND Us – opende de bijeenkomst op Paleis Noordeinde in Den Haag. Ook minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport waren aanwezig.

Eén op de zeven jongeren heeft last van depressieve gedachten en één op de drie ervaart prestatiedruk. Frederieke Vriends, directeur MIND Us: “We weten allemaal dat de mentale gezondheid van jongeren al geruime tijd onder druk staat. Het probleem is urgent, we moeten aan de slag. Het is de hoogste tijd dat we met elkaar investeren in een samenleving waarin wij de mentale gezondheid van jongeren koesteren, daarin investeren en alles doen om onnodig psychisch leed te voorkomen. Ik hoop dat we vandaag met de bekendmaking van de plannen mensen hebben kunnen inspireren en motiveren om ook in hun werk aan de slag te gaan met het onderwerp.”

Samenwerken en stimuleren

Stichting MIND Us creëert samen met onder meer jongeren, influencers, beleidsmakers, docenten, ondernemers en wetenschappers een podium waar jongeren zich gezien en gehoord voelen. In het vandaag gepresenteerde actieplan staan concrete acties en doelstellingen die samenwerking tussen bestaande organisaties bevorderen, (vernieuwende) initiatieven stimuleren en de aandacht voor mentale gezondheid onder jongeren vergroten. Naast de presentatie van het plan waren er tijdens de bijeenkomst diverse workshops te volgen over thema’s als mentale gezondheid bespreekbaar maken in de klas, prestatiedruk, echt luisteren, songwriting en het gebruik van social media.

Raad van Richting

Het actieplan van MIND Us richt zich op drie leefgebieden van jongeren waarin samen de meeste impact kan worden gemaakt: in de wijk en vrijetijdsbesteding, op school of in de opleiding en online. Naast de actieve betrokkenheid van jongeren in de uitvoering van het programma als ambassadeur en vrijwilliger is door MIND Us een Raad van Richting – volledig bezet door jongeren – in het leven geroepen. Frederieke Vriends: “Jongeren hebben een centrale rol in ons programma. Want alleen samen met de jongeren kunnen wij zorgen voor een leefomgeving waarin jongeren begrip ervaren, worden ondersteund, waarmee ze zich verbonden voelen en die ruimte biedt voor hun persoonlijke ontwikkeling. Met de Raad van Richting geven wij de inspraak  van jongeren in ons beleid een extra dimensie. De leden van de Raad van Richting dragen bij aan het realiseren van de doelen van MIND Us en hebben invloed op de strategie en continuïteit van de organisatie. Ook toetsen ze of de bestuurlijke richting overeenkomt met de doelen, missie en visie van MIND Us. MIND Us kan namelijk alleen succesvol zijn als we zichtbaar resultaat voor en passend bij de jongeren realiseren.”

Bron: MIND Us

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen