Online toestemmingsvoorziening Mitz gaat live

Array

Star-shl, Itzos, RijnmondNet en VZVZ brengen de online toestemmingsvoorziening Mitz in de komende maanden in praktijk. Op 18 januari ondertekenden diagnostisch centrum Star-shl, IT-dienstverlener Itzos en RSO RijnmondNet een intentieverklaring voor de gecontroleerde livegang van Mitz. Op MijnMitz.nl kunnen burgers op eenvoudige manier hun toestemmingskeuze vastleggen of zorgaanbieders hun medische gegevens mogen delen. Zorgaanbieders krijgen met Mitz een landelijke voorziening, waarmee zij kunnen nagaan of een patiënt toestemming heeft gegeven voor het beschikbaar stellen van medische informatie als een behandelaar daar om vraagt. VZVZ ondertekende ook; de beheerder van het Mitz-platform gaat de drie andere partijen tijdens de livegang begeleiden.

Star-shl voert als eerstelijns diagnostisch centrum veel onderzoeken uit – denk aan oog-, cardiologie- of longonderzoek – die de afgelopen jaren vanuit de tweede lijn (ziekenhuizen) naar huisartsen verplaatst zijn. De organisatie heeft een ziekenhuisstatus voor de trombosedienst. Het marktgebied is vrij groot: heel Zuidwest-Nederland, met in totaal 200 locaties, waaronder veel kleinere locaties voor alleen bloedafname. Als dossierhouder beschikt Star-shl over alle originele data zoals beelden en metingen en kan die gegevens delen als bijvoorbeeld een ziekenhuis hierom vraagt. Daar is dan wel toestemming van de patiënt voor nodig.

Itzos maakt verbinding met Mitz

Itzos levert de koppeling met Mitz . Deze aanbieder van IT-services en -oplossingen verzorgt interoperabiliteit: binnen instellingen door het koppelen van systemen, tussen instellingen voor uitwisseling van medische gegevens, en landelijke uitwisselingen. Daaronder vallen ook diverse VZVZ-voorzieningen.

Star-shl heeft meerdere uitwisselings- en broninformatiesystemen voor haar dienstverlening. Zonder de Mitz-connector van Itzos als centraal koppelvlak zou het diagnostisch centrum voor elk uitwisselingssysteem apart aan de eisen van Mitz moeten voldoen.

Samen uitdagingen oplossen

De intentieverklaring legt het commitment van partijen vast om de komende maanden in de praktijk mogelijke onvolkomenheden samen op te lossen. Regionale samenwerkingsorganisatie (RSO) RijnmondNet ondersteunt in overleg met VZVZ als implementatiepartner Star-shl bij de introductie van Mitz.

Natuurlijk kan het in de beginperiode gebeuren dat een patiënt bij Star-shl de vraag krijgt om diens toestemming te geven op MijnMitz.nl, en bijvoorbeeld bij een ziekenhuis een week later weer om toestemming wordt gevraagd. Deze overlap zal verdwijnen naarmate steeds meer zorgaanbieders op Mitz aansluiten. De GLG zal een goede basis leggen om die ontwikkeling te versnellen.

Regie bij patiënt

Star-shl gaat het Mitz-traject naar de actieve patiëntenpopulatie communiceren om snel een kritieke massa te bereiken. De organisatie verwacht dat patiënten op den duur zelf aangeven bij een nieuwe toestemmingsvraag bij een andere zorgaanbieder, dat zij hun keuze al landelijk op MijnMitz.nl geregistreerd hebben. Zo moet de regie meer bij de patiënt komen te liggen

Deze start is voor de ondertekenaars ook een signaal aan andere softwareleveranciers om snel te volgen, zodat steeds meer zorgaanbieders gebruik kunnen gaan maken van Mitz en Mitz snel een landelijke standaard wordt.

Bron: Star-shl

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen