Waarom ervaart de ene patiënt wél een betere kwaliteit van leven na een behandeling en de ander niet?

Harteraad, NHR en vier ziekenhuizen starten onderzoek naar kwaliteit van leven na behandeling hart- of vaataandoening

Uit patiëntenervaringen blijkt dat na een geslaagde complexe behandeling aan het hart niet altijd een verbeterde kwaliteit van leven wordt ervaren. Een behandeling heeft namelijk ook enorme psychologische, sociale en maatschappelijke impact op het leven van een hartpatiënt. Waarom ervaart de ene patiënt wél een betere kwaliteit van leven na een behandeling en de ander niet? Dat is op dit moment nog niet duidelijk. Daarom is de Nederlandse Hart Registratie (NHR) samen met Harteraad, het expertisecentrum voor het leven met hart- en vaataandoeningen, een onderzoek gestart naar factoren die de ontwikkeling van kwaliteit van leven over de tijd kunnen voorspellen.

Hiervoor wordt intensief samengewerkt met Isala, St. Antonius Ziekenhuis, Catharina Ziekenhuis en het Medisch Centrum Leeuwarden. Met de uitkomsten van het onderzoek wordt kwaliteit van leven voor patiënten beter bespreekbaar, kunnen zorgverleners (on)welzijn eerder herkennen en kan tijdens de behandeling meer aandacht worden besteed aan factoren die van invloed blijken op de kwaliteit van leven ná die behandeling.

Dr. Niki Medendorp leidt het onderzoek namens de NHR:  “We willen duidelijkheid krijgen welke factoren invloed hebben op de kwaliteit van leven bij patiënten met hartaandoeningen. Als we weten welke factoren die kwaliteit over de tijd goed voorspellen, dan helpt dat artsen en patiënten om samen de optimale behandeling en context te selecteren.”

Ilse Verstraaten leidt het onderzoek namens Harteraad: ‘’Een behandeling heeft een grote impact op het leven van mensen met hart- en vaataandoeningen. We zijn trots dat we met dit onderzoek juist ook niet-medische factoren die van invloed zijn op kwaliteit van leven meetbaar en daarmee zichtbaar kunnen gaan maken voor patiënten en zorgverleners. Dit om de kwaliteit van zorg te verbeteren en mensen met een hart- of vaataandoening zo goed mogelijk uit hun behandeling te laten komen.’’

Vragenlijst naar kwaliteit van leven met zestien factoren

Patiënten die eerder in een van de deelnemende ziekenhuizen zijn behandeld voor een hartaandoening zoals coronairlijden, aortakleplijden, mitraliskleplijden of atriumfibrilleren ontvangen een vragenlijst. De vragenlijst is opgesteld om zestien factoren te onderzoeken die de verandering van kwaliteit van leven naar verwachting het beste voorspellen. Deze zijn gekozen uit maar liefst 120 factoren, gevonden in het voorafgaande literatuuronderzoek. Naast socio-demografisch gegevens, medische kenmerken en ingrepen die veelal ook als variabele zijn opgenomen in de NHR kwaliteitsregistratie, zijn dit juist vooral psychosociale factoren zoals sociale steun en angst en niet-medische interventies zoals hartrevalidatie.

Deze complete lijst is besproken met verschillende experts zoals artsen en hoogleraren met als aandachtsgebied kwaliteit van leven. Met de vragenlijst wordt nu onderzocht hoe goed deze factoren de verandering in kwaliteit van leven over een periode van een jaar helpen voorspellen. De onderzoekers hopen op zeker duizend reacties om in de zomer van 2023 betrouwbare resultaten bekend te kunnen maken.

Meer informatie

Nieuwsgierig naar de voortgang van het onderzoek? Op de website van de NHR en Harteraad wordt het verloop van het onderzoek bijgehouden. Zodra bekend worden ook de resultaten hier gedeeld. 

Harteraad

Harteraad is hét expertisecentrum voor het leven met hart- en vaataandoeningen. Harteraad helpt de ruim 1,5 miljoen mensen met hart- en vaataandoeningen en hun naasten met praktische, sociale en emotionele steun. Samen met ruim 10.000 ervaringsdeskundigen, in heel Nederland biedt Harteraad een veilige plek voor het uitwisselen van kennis, ontmoetingen en ervaringsverhalen. Zodat mensen hun leven weer zo optimaal mogelijk kunnen leven, ondanks een aandoening. Harteraad komt op voor hun belangen. Ruim 50.000 mensen zijn verbonden met Harteraad. Met de kennis en ervaringen van deze mensen weet Harteraad wat er speelt en nodig is, en vertegenwoordigt hen bij de overheid, in wetenschappelijk onderzoek, bij verzekeraars, zorgprofessionals en in de regio. 

Nederlandse Hart Registratie

De NHR heeft als doel via kwaliteitsregistraties bij te dragen aan het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de hartzorg in Nederland. Alle Nederlandse ziekenhuizen verzamelen binnen de NHR data over de behandeling van hartziekten, zoals bijvoorbeeld hartchirurgische behandelingen, dotterbehandelingen, percutane hartklepvervangingen, pacemaker- of ICD implantaties en ablaties. Voor diverse veel voorkomende ziektebeelden worden registraties rondom het ziektebeeld vormgegeven, zoals bijvoorbeeld voor hartfalen en atriumfibrilleren.

De NHR verwerkt in opdracht van de ziekenhuizen de gegevens en stelt deze ook beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en innovatieve projecten. De organisatie voldoet aan alle privacy vereisten en is NEN gecertificeerd. In totaal verzamelt de NHR data van meer dan 80.000 invasieve of operatieve behandeling per jaar.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen