Voor de realisatie gezondheidsdata-infrastructuur trekt het kabinet 47 miljoen euro

Array

Kabinet trekt definitief 397 miljoen euro uit voor vijf Nationaal Groeifondsprojecten

In 2021 en 2022 heeft het kabinet bekendgemaakt welke projecten geld ontvangen uit de eerste en tweede ronde van het Nationaal Groeifonds. Het Nationaal Groeifonds financiert projecten die bijdragen aan duurzame economische groei in Nederland. Verschillende projecten moesten hun voorstel nader onderbouwen. Voor vijf projecten is deze onderbouwing nu voldoende en trekt het kabinet definitief 397 miljoen euro uit. Twee van deze projecten krijgen daarnaast ook nog een voorwaardelijke bijdrage van in totaal 80 miljoen euro.

Het kabinet volgt het advies van de adviescommissie op en trekt 135 miljoen euro uit voor het Groeiplan Watertechnologie. Deze investering uit het Groeifonds is bedoeld voor de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologie voor de beschikbaarheid van (schoon) water.

Voor de realisatie van een gezondheidsdata-infrastructuur voor onderzoek en innovatie trekt het kabinet 47 miljoen euro uit. Deze bijdrage komt bovenop de 22 miljoen euro voor Health-RI die in de eerste ronde aan het project is toegekend. Het gaat hierbij om het bundelen en hergebruiken van de Nederlandse kennis op het gebied van gezondheid, niet om een data-infrastructuur voor patiëntenzorg. 

Het project DMI (voorheen DEMS) richt zich op de aanleg van digitale infrastructuur voor het delen en gebruiken van data voor mobiliteitsvernieuwing en slimme, duurzame verstedelijking. Hiervoor kent het kabinet 85 miljoen euro toe. 

De adviescommissie adviseert voor het project Toekomstbestendige Leefomgeving 60 miljoen euro toe te kennen en 40 miljoen euro voorwaardelijk toe te kennen. Het kabinet neemt dit advies over. Het project wil innovaties in de ontwerp-, bouw- en technieksector bevorderen door barrières voor innovatieontwikkeling weg te nemen. Het gaat om projecten op het gebied van digitalisering, duurzame kademuren en gevels, nieuwe renovatietechnieken, duurzame woningbouw en biobased bouwen.

Tot slot zal het project NL2120, het groene verdienvermogen 70 miljoen euro ontvangen. Daarnaast kent het kabinet voorwaardelijk 40 miljoen euro toe aan dit project gericht op natuurlijke oplossingen op het gebied van landgebruik en bodem- en waterbeheer. 

Wat is het Nationaal Groeifonds?

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 20 miljard euro in projecten die zorgen voor duurzame economische groei voor de lange termijn. Alle projecten die geld ontvangen uit het Nationaal Groeifonds worden beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie. Op basis van dat advies neemt het kabinet vervolgens een besluit. De adviescommissie vraagt in sommige gevallen om een betere onderbouwing van het voorstel, waarna de commissie opnieuw advies uitbrengt aan het kabinet.

Derde ronde

Voor de derde ronde van het Nationaal Groeifonds hebben ondernemers, kennisinstellingen en departementen in februari 2023 in totaal 47 projectvoorstellen ingediend. De adviescommissie buigt zich nu over de voorstellen. Geld wordt beschikbaar gesteld na een positief advies van de commissie en een besluit van het kabinet. Dit besluit verwacht het kabinet in de zomer van 2023 te nemen.

Bron: Rijksoverheid

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen