Bestuur Rijnstate staat pal achter personeel maar vreest grote financiële problemen

De huidige salariseisen van de vakbonden  kunnen zwaar op de begroting van Rijnstate drukken. Dit terwijl het recente loonbod van de NVZ al veel beter was dan in de meeste andere sectoren. Afhankelijk van het gekozen salarisvoorstel kan dit verder oplopen tot een extra post van 11 tot 14 miljoen euro voor onze begroting. Dat heeft vergaande gevolgen voor de bedrijfsvoering in het ziekenhuis.

Rijnstate heeft berekend wat de financiële consequenties van de salariseisen zijn. ,,We staan juist nu achter onze mensen,’’ zegt Wim van Harten voorzitter van de Raad van Bestuur. ,,Maar het komt uit de lengte of uit de breedte. Wij denken dat voor verschillende groepen echt een extra slag te rechtvaardigen is; dat heeft de SER ook al geadviseerd. Als zorgverzekeraars en de overheid echter niet willen bij springen dan kunnen we alleen naar onze eigen organisatie kijken.’’

Van Harten had gehoopt dat het tegenvoorstel van enkele weken geleden akkoord was bevonden door de vakbonden. ,,Het koste ons al de no­di­ge hoofd­bre­kens om daar­mee niet in de ro­de cij­fers te­recht te ko­men. Door­pra­ten om op een nog wat be­te­re loon­stijging in 2024 uit te ko­men is wat ons be­treft dan ook pri­ma en dat gun­nen we onze zorgprofessionals. De eis die de bon­den nu op ta­fel heb­ben ge­legd is ech­ter te­rug bij af. Die is veel te fors.’’

De zorg staat al eni­ge tijd on­der gro­te fi­nan­ci­ë­le druk. Door het hui­di­ge voor­stel van de vak­bon­den neemt de­ze druk ver­der toe­ met mo­ge­lijk ver­strek­ken­de ge­vol­gen voor Rijn­sta­te, on­ze me­de­wer­kers en daar­mee de zorg voor pa­ti­ën­ten. ,,Wij zijn daar erg bezorgd over. We zijn trots en zuinig op ons personeel en waar­de­ren het ve­le goe­de werk dat  iedereen dag-in-dag-uit ver­rich­t. Daar­om wil­len sa­men met alle Rijnstaters kij­ken hoe we met de hui­di­ge si­tu­a­tie kun­nen om­gaan”.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.rijnstate.nl   

Bron: Rijnstate

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen