Verenso en NVAVG ondertekenen overeenkomst ‘Richtlijnen artsen in de langdurige zorg’

Op vrijdag 17 maart jl. ondertekenden Verenso en NVAVG een overeenkomst voor het samen ontwikkelen van richtlijnen en handreikingen voor specialisten ouderengeneeskunde en artsen VG. Ze gaan dit doen middels het programma ‘Richtlijnen artsen in de langdurige zorg’ (RAILZ) waarvoor het ministerie van VWS voor 4 jaar subsidie beschikbaar stelt. Met de richtlijnen en handreikingen kunnen deze artsen in de langdurige zorg straks op basis van de laatste inzichten en kennis de juiste diagnoses stellen en een (medicamenteuze) behandeling starten, stoppen of bijstellen. Deze kwaliteitsproducten dragen ook bij aan het passend inzetten van de expertise van de artsen. En dit draagt weer bij aan het kunnen blijven behandelen van de groeiende groep kwetsbare ouderen en gehandicapten, terwijl het aantal zorgprofessionals niet gelijk meegroeit.

Blij met deze ontwikkeling

“We zijn heel blij met het bedrag dat het ministerie van VWS beschikbaar heeft gesteld voor de ontwikkeling van deze kwaliteitsproducten. De ontwikkelingen in de langdurige zorg gaan snel. Door een toenemende zorgzwaarte van patiënten en meer complexe problematiek, is er de behoefte om vakkennis te vertalen in kwaliteitsproducten. Deze producten zijn helpend om artsen in hun werk te ondersteunen en het vak verder te ontwikkelen”, stelt Jacqueline de Groot, specialist ouderengeneeskunde en voorzitter van Verenso. Matijn Coret, arts VG en voorzitter van de NVAVG, beaamt dit. “Ik ben enthousiast dat we op deze manier langjarig de kwaliteit van de langdurige zorg een impuls kunnen geven”.

Samenwerking

Door de artsen in de langdurige zorg wordt samengewerkt in dit programma. “Wij hebben tijdens Covid ontdekt dat we op veel terreinen vergelijkbare uitdagingen hebben als artsen VG en specialisten ouderengeneeskunde. We hebben goede ervaringen in de samenwerking en zetten die in dit programma graag voort”, aldus Matijn Coret. “In het behandeladvies Covid en rondom de Wzd werd al intensief samengewerkt. Goed dat we de krachten in dit programma nu weer gaan bundelen”, aldus Jacqueline de Groot. 

Passende zorg en duurzaamheid

Het oplopende tekort aan zorgprofessionals vraagt om het passend inzetten van zorg en behandeling. Ook daar kan RAILZ een bijdrage aan leveren. Bijvoorbeeld door in de richtlijnen aandacht te besteden aan de inzet van ondersteunende zorgtechnologie. Ook worden alle richtlijnen en handreikingen zorgvuldig getoetst op duurzaamheid.

RAILZ

Onder de programmanaam RAILZ worden de richtlijnen ontwikkeld. Het programma richt zich op zowel medisch inhoudelijke richtlijnen, als op handreikingen die artsen ondersteunen in de praktijk, bijvoorbeeld op het gebied van wet- en regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan een richtlijn over ‘Influenza like illnesses (ILI) waarin onder andere het recent ontwikkelde behandeladvies van Covid en de verouderde richtlijnen Influenza samen gaan komen in een actuele versie. Het programma loopt voorlopig 4 jaar. De ambitie is om het programma daarna langjarig voort te zetten.

Bron: Verenso

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen