Bestuurlijk akkoord over langdurige ggz in de Wet langdurige zorg 

MIND tevreden met afspraken die insteken op kwaliteit in plaats van hogere tarieven

Sinds 2021 kunnen ggz-cliënten gebruik maken van de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet regelt de zorg voor mensen die ‘blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur zorg in de nabijheid’. MIND heeft jaren gelobbyd dat deze mogelijkheid ook aan mensen met psychische klachten geboden wordt. Zodat mensen met een blijvende zorgbehoefte niet elke keer opnieuw beoordeeld hoeven te worden.

De vraag naar een Wlz-indicatie is groot, zo blijkt. De instroom van mensen met een Wlz-indicatie op psychiatrische grondslag (26.000 mensen in 2022) is fors meer dan de schatting vooraf (16.000 mensen). Dit zorgde voor een financieel dilemma waarover we met minister Helder de afgelopen maanden intensief overleg hebben gevoerd. Vanwege de hogere kosten, wilde de minister eind 2022 nog ingrijpen door een lagere vergoeding voor de zorg toe te passen. Na vele gesprekken de afgelopen maanden is deze tariefmaatregel nu van tafel. Minister Helder schreef op 23 mei hierover een brief aan de Kamer. MIND is opgelucht met dit besluit en tevreden met de afspraken die nu zijn gemaakt.

Tariefmaatregel van tafel: kwaliteit van de zorg voorop

Een tariefmaatregel zou kunnen leiden tot lagere kwaliteit van zorg of beperkte toegankelijkheid voor mensen met een ggz-grondslag in de Wlz. MIND is dan ook blij dat de tariefmaatregel niet wordt ingezet. Het akkoord dat nu is gesloten, lost de toegenomen kosten op door in te zetten op een verbetering van de kwaliteit van zorg en een betere aansluiting tussen Wmo en Wlz.  Het vertrekpunt van deze bestuurlijke afspraken is ervoor te zorgen dat mensen met een ernstige psychische aandoening en een langdurige, intensieve zorgvraag de juiste zorg en ondersteuning op de juiste plek ontvangen, waarin zij binnen de mogelijkheden van hun beperking het beste kunnen werken aan herstel en maatschappelijke participatie.

Bijdrage aan akkoord

MIND heeft de afgelopen periode intensief meegewerkt aan gesprekken over het akkoord waar wij ons ook bestuurlijk achter scharen. Dit deden we samen met de partijen betrokken bij de langdurige ggz en beschermd wonen – de Nederlandse ggz, Valente, de VNG en Zorgverzekeraars Nederland. Deze partijen willen gezamenlijk werken aan passende zorg en ondersteuning voor mensen met een psychische aandoening en een langdurige, intensieve zorgvraag. Het moet gaan om kwaliteit, niet om besparingen. En om mensen, niet om regels.  We vinden het belangrijk dat de VNG en het Rijk de handen ineenslaan bij de uitvoering, samen met de andere zorgpartijen die betrokken zijn. De Wlz moet beschikbaar blijven voor wie dat nodig heeft.

Bron: MIND

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen