Verenso-congres: “Meer aandacht nodig voor duurzaam inzetbare specialisten ouderengeneeskunde, want zonder dokters geen (duurzame) zorg” 

Op 1 juni kwamen ruim 650 specialisten ouderengeneeskunde (in opleiding) bijeen op het halfjaarlijkse Verenso-congres om van gedachten te wisselen over duurzame ouderengeneeskunde. Wat is duurzame ouderengeneeskunde? Hoe kunnen we de huidige specialisten ouderengeneeskunde behouden? En hoe kunnen we de steeds groter wordende groep patiënten de behandeling geven die ze nodig hebben? Verschillende sprekers belichtten dit onderwerp: van Verenso-medewerkers over duurzame inzetbaarheid tot een spreker over de relatie tussen ziektes en milieu. En van een klimaatdokter met tips voor duurzamer leven en werken tot een orthopeed die strijdt tegen de bio-industrie. Ook werd de winnaar van de jaarlijkse Jan Stoopprijs bekendgemaakt, reikte Verenso de jaarlijkse Verenso-beurs uit en presenteerden specialisten ouderengeneeskunde in opleiding hun onderzoek via posters en op het podium.  

Verenso-voorzitter Jacqueline de Groot: “Duurzaamheid is voor iedereen in Nederland een belangrijk thema. Daarom kozen we als thema voor ons congres ‘duurzame ouderengeneeskunde’. In de brede zin van het woord. Van groene zorg tot duurzaam inzetbare dokters. Want zonder dokters, geen (duurzame) zorg. En dat dit thema onze leden raakt, blijkt wel uit de ruim 650 congresdeelnemers!” 

Enkele sprekers uitgelicht 

De eerste keynotespeaker, Verenso-beleidsadviseur Sandra van Beek, ging met bedrijfseconoom en adviseur Jan-Luuk de Groot in op de ontwikkelingen in de zorg en wat dit betekent voor de inzet van de specialist ouderengeneeskunde. Sandra van Beek: “Met steeds minder mensen moeten we steeds meer patiënten helpen, en dat tegen steeds hogere zorgkosten. Dit vraagt om een andere organisatie van de gezondheidszorg. Vooral in de eerste lijn, omdat daar het aantal patiënten dat behandeling door een specialist ouderengeneeskunde nodig heeft, in 2040 ongeveer verdrievoudigd zal zijn. Aan een groot aantal beleidstafels, zoals IZA en WOZO, wordt momenteel gesproken over de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van zorg en behandeling. Hoeveel specialisten ouderengeneeskunde hebben we nodig om de patiënten te kunnen behandelen? Is horizontale taakverschuiving, zoals het overdragen van taken aan medebehandelaars, de oplossing?” In de Algemene Ledenvergadering, een vast onderdeel van het congres, discussieerden de leden verder over de duurzame inzetbaarheid van de specialist ouderengeneeskunde. In de loop van 2023 zal Verenso, samen met de leden, antwoorden formuleren op dit vraagstuk.

Ouderengeneeskunde

De tweede keynotespeaker, Klimaatdokter en specialist ouderengeneeskunde Anne Roosendaal, gaf tips om duurzamer te leven én te werken. Voor thuis en voor werkgevers. Van alles kwam voorbij; van meer plantaardig eten en ’s nachts de computer uitzetten tot preventie en zinnige zorg. Zij stelt dat de meest duurzame zorg de zorg is die niet geleverd is en ook niet geleverd had hoeven worden. Professor Teus van Laar nam de aanwezigen mee in de wereld van Parkinson, waarbij een relatie lijkt te liggen met onze omgeving. Denk aan voeding, luchtverontreiniging en het gebruik van pesticiden. Orthopedisch chirurg Patrick Deckers vertelde over de transitie naar een plantaardig voedselsysteem. “Een plantaardig voedselsysteem brengt minder gezondheidsschade als gevolg van welvaartsziekten, minder klimaatschade en meer voedselveiligheid.”

Jan Stoopprijs 

Ieder jaar reiken de hoogleraren in de ouderengeneeskunde de Jan Stoopprijs uit aan een specialist ouderengeneeskunde in opleiding. Dit jaar gaat de prijs naar Jeanine Rutten. Haar onderzoek betreft een RCT in 16 verpleeghuizen waarbij een decision tool en ondersteunende interventies zijn ingezet en het effect op correct gebruik van antibiotica werd onderzocht.

Verenso Beurs 

Ook kan ieder jaar een lid van Verenso een subsidie van €10.000 winnen voor wetenschappelijk onderzoek. Dit jaar gaat de beurs Jessica Ruisch, voor onderzoek naar: ervaren zorGLast en morele dilemma’s bij zorgteamS gerelateerd aan de zorg voor ‘geTraumatiseerde’ mensen met demENtie (GLISTEN): Zijtak vanuit het ‘TRAuma en DEmentie’ (TRADE.)

Abstracts 

Onderzoekers stuurden de resultaten van hun al dan niet afgeronde onderzoeken in (abstracts). 19 Onderzoekers gaven tijdens de lunchpauzes een posterpresentatie en 9 onderzoekers gaven een presentatie tijdens een sessie. Deze 9 abstracts worden in het juninummer van het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde geplaatst.

Tweede termijn Jacqueline de Groot 

Tijdens het congres vond ook de Algemene Ledenvergadering plaats. Tijdens deze vergadering gingen de leden akkoord met een tweede termijn voor hun voorzitter Jacqueline de Groot en werd er afscheid genomen van Karolien Biesheuvel, voorzitter raad van toezicht.

Bron: Verenso

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen