Belangrijke stap in ontregelen zorg dat ouderenorganisaties indicatoren niet aanleveren

Deze week hebben 13 ouderenzorgorganisaties een brief gestuurd aan Zorginstituut Nederland. Ze willen in gesprek over het aanleveren van de zogeheten ‘indicatoren basisveiligheid’. Drie organisaties schrijven de indicatoren nu al niet aan te zullen leveren. Als een regel enkel administratiedruk oplevert en niet het beoogde doel bereikt, kun je ze vanuit het kader van (Ont)Regel de Zorg maar beter schrappen.

De bestuurders die actief zijn in het netwerk Radicale vernieuwing, leggen in de brief uit waarom ze onvoldoende meerwaarde zien in het aanleveren van informatie omtrent de indicatoren basisveiligheid. Het aanleveren van cijfers zorgt voor verwarring omdat onduidelijk is hoe de indicatoren moeten worden geïnterpreteerd, het kost sommige organisaties veel tijd de cijfers aan te leveren, en het levert geen extra inzichten of kwaliteitsverbetering op.

De zorgorganisaties schrijven er niets op tegen te hebben om transparant te zijn naar de samenleving over de dingen die ze doen en wat dat oplevert, als dat bijdraagt aan het realiseren van waardevolle zorg. Ze willen met het zorginstituut in gesprek om samen tot alternatieve manieren van werken te komen die daadwerkelijk bijdragen aan de kwaliteit van leven.

Ontregel de zorg

In het programma (Ont)Regel de Langdurige Zorg werkt Vilans sinds 2018 samen met landelijke partners aan het terugdringen van de regeldruk in de langdurige zorg. Regeldruk is druk die voortkomt uit een stapeling van administratie, bureaucratie en procedures die niet bijdragen aan kwaliteit van zorg en evenmin aan de verantwoording over aan zorg besteed geld. In dit kader is het goed dat er kritisch gekeken wordt naar dit soort registraties.

Schrappen alleen niet genoeg

Maar regels schrappen alleen is niet voldoende. We weten inmiddels dat het simpelweg schrappen van bestaande regels en registraties niet de (enige) oplossing is in het verminderen van regeldruk. Er is namelijk al snel sprake van ‘dweilen met de kraan open’ wanneer dit niet hand in hand gaat met de aanpak van meer systematische, onderliggende oorzaken. Het Zorginstituut zelf is hier ook mee bezig. Met het opzetten van het nieuwe kwaliteitskompas ter vervanging van de bestaande kwaliteitskaders als mogelijke oplossingsrichting. En ook in grote programma’s in de ouderenzorg zoals Waardigheid en Trots voor de Toekomst is er veel ruimte voor het werken aan oplossingen voor systematische regeldruk in de zorg.

Bron: Vilans

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen