Kwaliteit complexe hartzorg in Nederland volledig transparant

Array

De transparantie ten aanzien van de uitkomsten van de complexe hartzorg ontwikkelt zich in Nederland in 2023 verder door. Vanuit de verplichte kwaliteitsregistratie publiceren alle negenentwintig ziekenhuizen die complexe behandelingen uitvoeren, zoals dotteren, ablaties en/of openhartoperaties, via de Nederlandse Hart Registratie (NHR) nu op vrijwillige basis de resultaten op Hart & Vaatcijfers. Daarmee wordt volledige transparantie bereikt. Deze resultaten worden gemeten aan de hand van voor patiënten belangrijke indicatoren zoals overleving, complicaties en reïnterventies. Met deze patiëntgerichte transparantie is de Nederlandse hartzorg internationaal uniek én geeft zij vooruitstrevend invulling aan het concept Passende Zorg. 

Om deze transparante publicaties mogelijk te maken leveren de deelnemende centra data over behandelingen aan binnen de NHR kwaliteitsregistraties voor cardiochirurgie, THI, ablatie en PCI. Deze kwaliteitsregistraties zijn vormgegeven door de registratiecommissies waarin artsen namens de ziekenhuizen zijn afgevaardigd. Een groot deel van de geregistreerde variabelen zijn al enkele jaren als verplicht aangemerkt door de wetenschappelijke verenigingen NVVC en NVT. Deze data worden vervolgens geanalyseerd met als doel de resultaten zorgvuldig in beeld te brengen in benchmarks. Deze informatie kan vervolgens aanleiding geven voor verbeterprojecten.

Met ingang van dit jaar publiceren alle 29 ziekenhuizen nu ook de resultaten vrijwillig en openbaar op Hart & Vaatcijfers. Hiermee geeft de hartzorg verdere invulling aan meerdere principes van Passende Zorg zoals opgesteld door Zorginstituut Nederland, omdat door de patiëntrelevante uitkomsten van zorg de waarde die voor patiënten geleverd wordt, inzichtelijk wordt gemaakt.

Waardegedreven zorg & verbeterprojecten

De deelname van ziekenhuizen aan dit vrijwillige programma van de NHR is de afgelopen jaren steeds verder gegroeid en in 2023 is de deelname compleet geworden. Naast informatie over de eigen geleverde kwaliteit geven deze benchmarks de deelnemers daarmee ook inzicht in de kwaliteit van zorg in andere ziekenhuizen én op landelijk niveau.

Door te kijken waar gunstige resultaten lijken te worden geboekt, kunnen artsen met elkaar in gesprek om te onderzoeken welke behandelstrategieën en procedures daaraan ten grondslag liggen. Dat gebeurt ook structureel binnen de registratiecommissies. Dankzij de koppeling met de kwaliteitsregistratie worden de resultaten van deze verbeterprojecten zelf ook in beeld gebracht. Dat maakt het mogelijk om blijvend van elkaar te leren en de hartzorg voortdurend te blijven verbeteren.

Op 16 juni is tijdens het NHR congres de eerste NHR Kwaliteitsprijs uitgereikt. Met deze nieuwe prijs wil de NHR de meest aansprekende verbeterprojecten in de hartzorg uitlichten. De eerste winnaar is het St. Antoniusziekenhuis met de integrale aanpak van atriumfibrilleren. Volgens de jury een inspirerend voorbeeld hoe een complete visie en aanpak kan worden ontwikkeld waarbij data uit de kwaliteitsregistratie een belangrijke basis vormen en verschillende deelprojecten gebundeld worden.

Patiëntgericht: publicatie op Hart & Vaatcijfers

Uitgangspunten bij het bepalen van de waarde zijn indicatoren die voor de patiënt van belang zijn, zoals overleving, complicaties en reïnterventies. Binnen Passende Zorg krijgt het beschikbaar stellen van de resultaten voor patiënten zelf ook aandacht: daarom worden de uitkomsten gepubliceerd op de website Hart & Vaatcijfers.

De NHR en de Hartstichting werken hierin samen om zorgverleners, onderzoekers beleidsmaker én patiënten een centrale plek te bieden waar betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige data te vinden zijn over hart- en vaatziekten en de daaraan gerelateerde zorg in Nederland. Deze transparante, openbare publicatie helpt zo ook Samen Beslissen mogelijk te maken.

Nu alle centra deelnemen, werkt de NHR samen met de partners aan de volgende stappen. Zo wordt gekeken of de deelnemers aan de Pacemaker/ICD registratie ook kunnen aansluiten op dit vrijwillige programma. Daarnaast wordt gewerkt aan het beter toegankelijk maken van de rapportages op Hart & Vaatcijfers, zoals een flexibele, online analysetool en uitleg over de interpretatie van de cijfers.

Bron: Nederlandse Hart Registratie

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen