Actie nodig voor toekomstbestendige meerzorgregeling

Sinds 2015 neemt het aantal cliënten dat gebruikmaakt van de meerzorgregeling in de gehandicaptenzorg gestaag toe. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorginstituut Nederland maken zich echter zorgen over de betaalbaarheid en toegankelijkheid van deze regeling en hebben een onderzoek uitgevoerd naar deze specifieke groep cliënten. Het is van cruciaal belang om de meerzorgregeling toekomstbestendig te maken, aangezien deze regeling maatwerk mogelijk maakt en van essentieel belang is bij het bieden van passende zorg aan de meest complexe cliënten. De onderzoeksresultaten worden gepresenteerd in een nieuwe informatieve kaart, die aanknopingspunten biedt voor de NZa en het Zorginstituut om samen met belanghebbenden naar oplossingen te zoeken.

Inzicht in de stijging van cliënten en uitgaven

Tussen 2019 en 2021 hebben de NZa en het Zorginstituut onderzoek gedaan naar het aantal cliënten in de gehandicaptenzorg dat gebruikmaakt van de meerzorgregeling. Elk jaar is er een toename van bijna 700 cliënten waar te nemen. De meerderheid van deze cliënten komt uit de deelsector verstandelijk gehandicapten en heeft een VG7-indicatie. Opvallend is dat een kwart van de nieuw ingestroomde cliënten binnen één jaar aanspraak maakt op de meerzorgregeling. De uitgaven voor meerzorg bedroegen in 2021 meer dan 412 miljoen euro, wat een stijging van 28% betekent ten opzichte van 2019. De gemiddelde uitgaven per cliënt blijven echter ongeveer gelijk.

Meer inzicht en actie vereist

Deze aanzienlijke groei van cliënten vraagt voortdurende aandacht en vereist actie van betrokken partijen. De NZa en het Zorginstituut willen aan de hand van deze cijfers en bevindingen het gesprek aangaan met belanghebbenden om de cijfers verder te analyseren en te verklaren. De resultaten van deze gesprekken en eventuele aanbevelingen zullen nader worden onderzocht en/of gepubliceerd.

Duurzame toekomst van de meerzorgregeling

Binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) bepaalt het zorgprofiel hoeveel zorg er wordt verwacht en geleverd. In de meeste gevallen is dit voldoende, maar in situaties waarin de zorgbehoefte sterk afwijkt, kan extra financiering worden aangevraagd. Het zorgkantoor controleert of aan de voorwaarden wordt voldaan. Cliënten die meer dan 25% meer zorg nodig hebben dan wat het meest passende zorgprofiel biedt, kunnen gebruikmaken van de meerzorgregeling. Hierbij moet worden gedacht aan cliënten met meervoudige beperkingen of ernstige gedragsproblematiek die moeilijk te behandelen is.

Bron: NZa

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen