Kabinet investeert € 312 miljoen in bouw zorggeschikte woningen

Het Nederlandse kabinet heeft aangekondigd dat er de komende jaren € 312 miljoen zal worden geïnvesteerd in de bouw van zorggeschikte woningen. Deze investering heeft als doel om corporaties en zorgaanbieders te stimuleren om 20.000 betaalbare zorggeschikte woningen in de sociale huursector te realiseren. Minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport heeft vandaag de subsidieregeling voor zorggeschikte woningen ter consultatie voorgelegd.

De zorggeschikte woningen zijn specifiek bedoeld voor mensen die intensieve zorg nodig hebben en momenteel vaak naar een verpleeghuis moeten verhuizen. Deze woningen zullen worden gebouwd binnen de sociale huursector en worden toegewezen aan mensen met een Wlz-indicatie.

De ambitie is om tegen 2030 in totaal 290.000 woningen voor ouderen te bouwen, waarvan 170.000 nultredenwoningen, 80.000 reguliere geclusterde woningen en 40.000 geclusterde verpleegzorgplekken. Van deze geclusterde verpleegzorgplekken zullen 20.000 woningen vallen binnen de sociale huursector en betaalbaar zijn. De subsidieregeling is bedoeld om bij te dragen aan de bouwkosten van deze zorggeschikte woningen, aangezien ze meer investeringen vergen dan reguliere woningen. Deze extra investeringen zijn onder andere nodig voor faciliteiten zoals ontmoetingsruimtes, ruimere kamers en bredere gangen en deuren, zodat zorgverleners voldoende ruimte hebben om ook in de bad- en slaapkamers zorg te kunnen verlenen.

Minister Conny Helder benadrukte het belang van zelfstandigheid en regie over het eigen leven voor ouderen, zelfs wanneer ze meer zorg en ondersteuning nodig hebben. De zorggeschikte woningen moeten daarom aansluiten bij deze behoeften. De subsidieregeling biedt een extra stimulans aan woningcorporaties en zorgorganisaties om zorggeschikte woningen te bouwen voor mensen met een beperkter budget.

Zowel nieuwbouw als transformatie van bestaande gebouwen komen in aanmerking voor de subsidieregeling. Het transformeren van bestaande gebouwen biedt de mogelijkheid om op relatief korte termijn zorggeschikte woningen te realiseren.

Er zijn verschillende woonvormen mogelijk, waaronder woonvormen voor bewoners met een Wlz-indicatie, woonvormen waarin een vleugel of een deel van de woningen geschikt is voor mensen met een zwaardere zorgvraag, en woonvormen waarin elke woning zorggeschikt is en waar zowel bewoners met als zonder een Wlz-indicatie wonen. Het verwachte resultaat is dat mensen met een partner in de toekomst vaker zullen verhuizen naar geclusterde woonvormen waar zowel mensen met als zonder zorgvraag samenwonen. Dit maakt het mogelijk dat bewoners elkaar kunnen helpen en dat mensen langer in hun eigen woning kunnen blijven wonen, zelfs wanneer ze meer zorg nodig hebben.

Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling, moeten woningcorporaties en zorgaanbieders vooraf afspraken maken met het zorgkantoor over het aantal Wlz-cliënten dat zij structureel willen huisvesten. Minimaal 30% van het aantal woningen in elk project dient te worden toegewezen aan Wlz-cliënten. Daarnaast moeten aanvragers ook rekening houden met dementievriendelijk wonen. De subsidieregeling zal ten minste beschikbaar blijven tot 2027 en is tot stand gekomen in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Bron: Rijksoverheid

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen