Groen licht voor de transformatieplannen van regio Midden-Holland

De Transformatieplannen van zowel Gedeelde Zorg Midden-Holland als het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) hebben met succes de zogeheten snelle toets doorlopen van zorgverzekeraars VGZ en Zilveren Kruis. Dat betekent dat in regio Midden-Holland nu voortvarend verder gewerkt kan worden aan verschillende initiatieven om de zorg voor alle inwoners toegankelijk en betaalbaar te houden.

Gedeelde Zorg werkt al jaren intensief samen met zorginstellingen in de regio. Sinds 2022 is Gedeelde Zorg een formele vereniging met 20 zorgorganisaties als leden (waaronder het GHZ) en 5 aangesloten gemeenten. Dit heeft enorm bijgedragen aan het opstellen van een ambitieus transformatieplan. Het is een regio-breed plan dat zowel de acute zorg als de chronische zorg omvat en waarin diverse onderwerpen aan bod komen zoals het uitbouwen van het Regionaal Transferpunt (RTP), zorgcoördinatie, netwerkzorg rond de patiënt, gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen, mentale gezondheid en gezondheidsvaardigheden.

Het Groene Hart Ziekenhuis is al een aantal jaar bezig met impactvolle transformaties; bijvoorbeeld op het gebied van eerstelijnsdiagnostiek, telemonitoring en anderhalvelijnszorg. Het transformatieplan dat nu door de snelle toets is gekomen is gebaseerd op drie thema’s: 1) voorkomen van medisch specialistische zorg, 2) optimaal georganiseerde hybride zorgpaden en 3) verbeterde ketenaanpak voor goede uitstroom. De initiatieven waarmee GHZ aan de slag gaat, worden gedeeltelijk met directe ketenpartners opgepakt en gedeeltelijk binnen de eigen organisatie.

Dat zowel de plannen vanuit Gedeelde Zorg als vanuit het GHZ de snelle toets hebben doorstaan, is een belangrijke mijlpaal om de uitdagingen in de regio Midden-Holland aan te kunnen gaan, zoals de sterk toenemende zorgvraag als gevolg van bevolkingsgroei, arbeidsmarktspanning en oplopende wachttijden bij onder meer de GGZ, ziekenhuizen en verpleegzorg.

Het beoordelingsproces voor impactvolle transformaties bestaat uit vier stappen, waarvan de snelle toets de eerste is. De volgende stap is het uitwerken van concrete plannen van aanpak, dit gebeurt samen met de betrokken zorgverzekeraars VGZ en Zilveren Kruis.

Bron: GHZ

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen