Aanzienlijke verbetering aangetoond in STEP HFpEF studie

Op het congres van de European Society of Cardiology (ESC) zijn vandaag resultaten van een fase 3 onderzoek genaamd STEP HFpEF gepresenteerd. Het onderzoek toont aan dat een wekelijkse dosis van 2.4 mg semaglutide aanzienlijke verbeteringen heeft teweeggebracht bij volwassenen met hartfalen met behouden ejectiefractie (HFpEF) en obesitas. Deelnemers aan het onderzoek die de semaglutide dosis kregen vertoonden grote verminderingen in symptomen gerelateerd aan hartfalen, fysieke beperkingen en verbeteringen in hun vermogen tot bewegen. Bovendien resulteerde de behandeling in aanzienlijk gewichtsverlies.

HFpEF vertegenwoordigt ongeveer de helft van alle gevallen van hartfalen en wordt gekenmerkt door een hoge ziektelast en fysieke beperkingen die het dagelijks leven beïnvloeden, waaronder vermoeidheid, kortademigheid, verminderd vermogen om te bewegen en oedeem in de ledematen. Het merendeel van de mensen met HFpEF heeft ook overgewicht of obesitas, wat wordt geassocieerd met een hogere last van symptomen en een verminderde levenskwaliteit.

De bevindingen werden gepresenteerd op het European Society of Cardiology (ESC) Congres in Amsterdam, Nederland, en tegelijkertijd gepubliceerd in het New England Journal of Medicine. Het onderzoek toonde aanzienlijke verbeteringen aan in de symptomen en fysieke beperkingen van HFpEF, gemeten met de Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire Clinical Summary Score (KCCQ-CSS).

Artsen zijn positief over de resultaten, aangezien er momenteel beperkte behandelingsopties zijn voor patiënten met HFpEF en obesitas. Dr. Mikhail Kosiborod, hoofdonderzoeker van de studie, benadrukt dat deze bevindingen mogelijk de benadering van cardiologen ten opzichte van HFpEF bij mensen met obesitas kunnen veranderen.

Naast verbeteringen in symptomen en fysieke functie, toonde het onderzoek ook significant gewichtsverlies aan bij deelnemers die de semaglutide dosis kregen in vergelijking met degenen die een placebo kregen. Bovendien werd een toename in loopafstand en een afname in ontsteking waargenomen bij de semaglutide groep.

De veiligheidsprofielen van de behandeling waren vergelijkbaar met eerdere onderzoeken. Minder ernstige bijwerkingen werden waargenomen bij deelnemers die semaglutide kregen.

HFpEF is een veelvoorkomende vorm van hartfalen en wordt vaak geassocieerd met overgewicht of obesitas. Ondanks vooruitgang in de behandeling van HFpEF blijven er nog onvervulde behoeften bestaan voor deze patiëntenpopulatie. Het onderzoek hoopt bij te dragen aan een beter begrip van deze aandoening en hoe deze effectiever kan worden aangepakt.

Dit onderzoek is betaald door Novo Nordisk

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Geef een reactie

Recente artikelen