Zorgkantoren passen richttariefpercentages voor 2024 aan

Zorgkantoren hebben besloten om de zogeheten richttariefpercentages voor 2024 te verhogen. Deze richttariefpercentages zijn het vertrekpunt voor de inkoopafspraken die zorgkantoren en zorgaanbieders regionaal met elkaar maken. Aanleiding voor de verhoging van de percentages is een analyse van de beschikbare jaarrekeningen van zorgaanbieders over 2022. Hieruit komt naar voren dat de vastgestelde richttariefpercentages voor 2024 niet voldoen aan de uitgangspunten van de tariefsystematiek die de zorgkantoren gebruiken. Zorgkantoren beoordelen de wijziging als substantieel en hebben besloten de wijziging niet pas in 2025, maar al in 2024 te laten ingaan.

De langdurige zorg staat voor grote uitdagingen door een toenemende vraag, stijgende kosten en een groeiend arbeidsmarktprobleem. Zorgaanbieders zijn verantwoordelijk voor een goed werkklimaat en goede bedrijfsvoering. Zorgkantoren zijn verplicht aanbieders reële tarieven te bieden. Hun gezamenlijke verantwoordelijkheid ligt in het waarborgen van de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van de langdurige zorg. Het ministerie van VWS is verantwoordelijk voor een financieel en uitvoerbaar kader dat de basis vormt voor de zorginkoop van de langdurige zorg. Als ieder zijn rol pakt, blijft de langdurige zorg duurzaam toegankelijk.

Reële tarieven

Voor het meerjarig inkoopbeleid dat op 1 juni 2023 is gepubliceerd zijn de jaarrekeningen van 2021 als basis gebruikt. Analyses op basis van de op dit moment beschikbare jaarrekeningen 2022 wijzen uit dat de gepubliceerde richttariefpercentages niet meer voldoen aan de in het inkoopbeleid gehanteerde uitgangspunten. Dit is de reden waarom die percentages worden verhoogd.

Herziene percentages

Dit zijn de herziene richttariefpercentages voor het jaar 2024:

Sector V&V 96,4%
Sector GHZ 96,0%
Sector GGZ 96,7%

De aanpassingen zijn per zorgkantoor verwerkt in een Nota van Wijziging die op de website van elk zorgkantoor wordt gepubliceerd.

*Over het meerjarig inkoopbeleid lopen op dit moment kort gedingen.

Bron: CZ Zorgkantoor

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Geef een reactie

Recente artikelen