Verheldering in Interpretatie van ggz-Wonen 5 Zorgprofiel Nodig

Array

De complexe wereld van de Wet langdurige zorg (Wlz) omvat een scala aan zorgprofielen, waarvan ggz-Wonen 5 een prominente positie inneemt voor degenen met ernstige gedragsproblematiek en een grote behoefte aan intensieve begeleiding. In de praktijk blijkt echter dat deze hoogste categorie zorgprofielen, ggz-Wonen 5 genaamd, op uiteenlopende wijzen wordt geïnterpreteerd. Dit roept de noodzaak op tot verheldering en een eenduidige visie op deze cruciale zorgprofielen.

Wat houdt het ggz-Wonen 5 zorgprofiel in?

Het ggz-Wonen 5 zorgprofiel is ontworpen voor personen die kampen met ernstige psychiatrische aandoeningen en daardoor intensieve begeleiding, verzorging, een gestructureerd leefklimaat en aanzienlijke beveiliging en bescherming vereisen (zie Zorgprofielen ggz-Wonen). Verwarring rondom ‘beveiliging’

In de praktijk zien we dat de term ‘beveiliging’ in het zorgprofiel op verschillende manieren wordt geïnterpreteerd door zorgkantoren, zorgaanbieders en het CIZ. Deze diversiteit in interpretatie kan leiden tot problemen bij het organiseren van zorg en zelfs tot wachtlijsten voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Een breed perspectief op ggz-Wonen 5

Het CIZ hanteert een ruimere zienswijze op het ggz-Wonen 5 zorgprofiel, waarbij de ‘bedoeling’ centraal staat.

In het zorgprofiel worden de begrippen ‘beveiliging’ en ‘specifieke bouwkundige setting’ gedefinieerd, evenals een ‘specifiek beveiligingsklimaat’. ‘Beveiliging’ omvat het geheel van maatregelen om de cliënt en zijn omgeving te beschermen tegen schade. Het CIZ spreekt in dit verband van het ‘voorkomen van ernstig nadeel’. Concrete voorbeelden

In de praktijk kan ‘beveiliging’ onder andere bestaan uit:

  • Het bieden van intensieve begeleiding, zoals 1-op-1-begeleiding.
  • Het aanbieden van een gestructureerd leefklimaat en/of prikkelarme ruimtes.
  • Een specifieke bouwkundige setting, zoals gecontroleerde in- en uitgangen.
  • Een specifiek beveiligingsklimaat, met ondersteuning en overname van taken op alle levensgebieden.

Ondersteuning vanuit VWS voor deze bredere visie

De verwachting is dat deze bredere interpretatie zal bijdragen aan het verminderen van mogelijke wrijving tussen de resultaten van de indicatiestelling, zorginkoop en het beschikbare aanbod in de regio. Toekomstperspectief

In de komende periode zullen signalen en knelpunten nauwlettend worden gemonitord. Mochten blijken dat de bredere interpretatie onvoldoende praktische oplossingen biedt, dan zullen we samen met relevante stakeholders aanvullende maatregelen onderzoeken om de kwaliteit van zorg te waarborgen.

Bron: Rijksoverheid

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen