De rol van huisartsen in het tegengaan van verzuim

Wanneer een werknemer gezondheidsklachten ervaart, is de huisarts vaak de eerste medische contactpersoon. Hoewel de bedrijfsarts uiteindelijk oordeelt of een werknemer wel of niet in staat is om te werken, speelt de huisarts een belangrijke rol bij het stellen van een diagnose en het behandelen van de werknemer. Hieronder vind je enkele manieren waarop huisartsen kunnen bijdragen aan het verminderen van verzuim op het werk.

1. Diagnose en behandeling: Als huisarts ben jij waarschijnlijk de eerste medische persoon waar iemand heen gaat bij gezondheidsklachten. Dit kunnen lichamelijke, maar ook mentale klachten zijn, zoals een depressie of burn-out.

Als huisarts ga je over het privédomein van de persoon en mag je dus geen advies geven die samenhangt met het werk van je patiënt. Je stelt een diagnose op en behandelt de patiënt waar nodig, al dan niet door het voorschrijven van medicatie. Dit kan zijn wanneer de patiënt zich al ziek heeft gemeld op werk of soms al hiervoor.

Om een voorbeeld te geven: stel een patiënt heeft een hersenschudding, dan kan jij dit vaststellen en adviseren om een aantal dagen beeldschermen (zoals de televisie en computer) te mijden. Echter, mag je niet zeggen dat de patiënt geen beeldschermwerk mag uitvoeren: hierover mag enkel de bedrijfsarts oordelen.

Een juiste diagnose en goede behandeling kunnen ervoor zorgen dat herstel sneller gaat en de patiënt sneller weer aan het werk kan.

2. Preventie en voorlichting: Als huisarts kun je patiënten voorlichten over gezonde levensstijl keuzes en manieren om (verergering van) gezondheidsproblemen te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan de juiste beweging en oefeningen om bepaalde lichamelijke klachten tegen te gaan. Mensen zullen zich hierdoor gezonder en fitter voelen, zowel in hun privéleven als op werk.

3. Doorverwijzing naar specialistische zorg: Als de gezondheidsproblemen van een patiënt complex zijn, kun je hem of haar doorverwijzen naar specialistische zorgverleners, zoals een fysiotherapeut of psycholoog. Deze specialisten kunnen gerichte interventies bieden om het herstel te ondersteunen en te versnellen. Hierdoor kunnen mensen weer sneller aan het werk. Zo kan een psycholoog bijvoorbeeld een werknemer bijstaan in het mentale gedeelte van een burn-out.

4. Samenwerking met bedrijfsartsen: Voor een patiënt is het belangrijk dat er eenduidigheid is tussen de verschillende artsen. De bedrijfsarts mag dan ook (na schriftelijke toestemming van de patiënt) medische informatie uitwisselen met jou, als dat nodig is voor het re-integratieproces. Vervolgens beoordeelt de bedrijfsarts de opties voor re-integratie en brengt een advies uit naar zowel werknemer als werkgever.

De werkgever is uiteindelijk verantwoordelijk voor de re-integratie en begeleiding van zijn of haar zieke medewerker. Ook is de werkgever gedurende twee jaar verplicht de werknemer door te betalen in het geval van verzuim.

Een verzuimverzekering vangt de kosten hiervoor op. Ook kan in een verzuimverzekering de Arbodienst en casemanagement van de werkgever en werknemer opgenomen worden.

Verder is contact met de bedrijfsarts belangrijk voor jou als huisarts. Wanneer de patiënt last heeft van een werkgerelateerde klacht, is het voor jou goed om te weten dat er, naast de door jou voorgeschreven oefeningen en medicatie, ook werkaanpassingen getroffen worden door de bedrijfsarts. Als jij niet weet dat een klacht werkgerelateerd is, is het lastig om de juiste behandeling te vinden.

Inzet van alle partijen

Zowel werkgevers en werknemers als medisch specialisten zijn belangrijk in het voorkomen van verzuim en het bevorderen van een gezonde werkomgeving. Huisartsen spelen een sleutelrol hierin door hun medische expertise en advies aan te bieden om de gezondheid van werknemers te beschermen en te bevorderen. Met de juiste diagnose en behandeling kunnen zij werknemers goed op weg helpen naar re-integratie.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen