Oproep ActiZ: Zorg te belangrijk om links te laten liggen op de formatietafel

Array

‘Goed ouder worden met passende zorg en ondersteuning is een van de mooiste verworvenheden van onze samenleving. Maar de vanzelfsprekendheid hiervan staat onder druk.’ Dat schrijft ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken aan informateurs Richard Van Zwol en Elbert Dijkgraaf in een brief namens ActiZ. De branchevereniging van zorgorganisaties roept de formerende partijen op om de zorg voor ouderen hoger op de agenda te plaatsen.

Er wordt tijdens de onderhandelingen voor een nieuw kabinet nog te weinig en met een beperkte blik naar de zorg gekeken. In de brief aan de informateurs is ActiZ duidelijk: ‘Het moet meer gaan over hoe een nieuw kabinet de regie kan nemen, welke fundamentele keuzes over de aanspraak men overweegt en hoe ze het eerlijke verhaal wil vertellen over de toekomst van de zorg.’

Vergrijzing is geen toekomstbeeld

‘Willen we dat de huidige en volgende generatie ouderen met een zorgvraag het leven zo goed mogelijk kan leiden met passende zorg of ondersteuning, dan zijn er fundamentele veranderingen nodig in hoe we de zorg organiseren en de verantwoordelijkheid verdelen in de samenleving,’ aldus ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken. Volgens ActiZ kan de politiek deze uitdaging niet voor zich uit blijven schuiven. De vergrijzing van Nederland is namelijk geen toekomstbeeld: ‘We zitten er middenin.’

De zorg kan het niet alleen


Ondanks een groeiende zorgvraag en de toenemende krapte op de arbeidsmarkt, houden zorgprofessionals de zorg draaiende, dag en nacht. Westerlaken: ‘Zorgorganisaties doen hun uiterste best om hun medewerkers hierin te ondersteunen en de best passende zorg te bieden aan cliënten, ondanks financiële en organisatorische uitdagingen. Maar de zorg kan de uitdagingen als gevolg van de vergrijzing niet alleen oplossen. Een nieuw kabinet zal regie moeten nemen, met lef en daadkracht.’

Meteen mee aan de slag

Het begint volgens ActiZ met het verbeteren van het salaris in de zorg en het overbruggen van de loonkloof. Het salaris van veel professionals in de zorg (in de VVT-sector met name verzorgenden en verpleegkundigen) loopt op dit moment nog altijd 6 tot 7 procent achter ten opzichte van het gemiddelde van de marktsector en de publieke sector. Westerlaken: ‘We kunnen hier geen dag langer mee wachten. Een adequate beloning draagt bij aan het beperken van de grote personeelstekorten in de zorg.’

Beperk de aanspraak

Om de zorg toegankelijk te houden voor degene die deze het meeste nodig hebben, roept Westerlaken een nieuw kabinet ook op de aanspraak op zorg te herzien. Ze stelt onder meer de vraag: ‘Wie heeft recht op intramurale verpleeghuiszorg als die steeds schaarser wordt? Nu heeft iedereen met de juiste indicatie recht op een verpleeghuisplek. Maar de indicatie is helaas geen garantie. Het recht schept een verwachting die steeds minder goed waargemaakt kan worden.’

Tot slot vraagt Westerlaken een nieuw kabinet om aan de slag te gaan met de beschikbaarheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid van de wijkverpleging. Dit kan onder meer door de investeringsagenda wijkverpleging uit te voeren. Want zoals Westerlaken zegt: ‘De toekomst van de zorg in Nederland is thuis.’

Bron: ActiZ

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen