Aan de slag met informatiebeveiliging in de zorgpraktijk!

0
175

Om de gezondheidszorg te helpen bij een goede informatiebeveiliging zijn drie handleidingen verschenen. De normcommissie ‘Informatiebeveiliging in de Zorg’ heeft deze op woensdag 18 mei 2005 gepresenteerd. Het gaat om ontwerpversies van zogenoemde ‘Toetsbare voorschriften’, documenten die horen bij NEN 7510, de Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorg. De voorschriften zijn een uitgave van NEN, het centrum van normalisatie.

Om de gezondheidszorg te helpen bij een goede informatiebeveiliging zijn drie handleidingen verschenen. De normcommissie ‘Informatiebeveiliging in de Zorg’ heeft deze op woensdag 18 mei 2005 gepresenteerd. Het gaat om ontwerpversies van zogenoemde ‘Toetsbare voorschriften’, documenten die horen bij NEN 7510, de Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorg. De voorschriften zijn een uitgave van NEN, het centrum van normalisatie.
De vraag die vooral speelde was hoe het veld om moet gaan met de implementatie van het geheel. Met name de eenmanspraktijk ziet op tegen de extra investering die de implementatie met zich meebrengt. Naast het kostenprobleem heeft het veld ook te maken met een ander spanningsveld, het tijdsaspect; wanneer moet dit alles zijn geïmplementeerd? De Inspectie voor de Gezondheidszorg is zich bewust van de zorg. ‘Het is ondoenlijk om NEN 7510 eind 2005 geïmplementeerd te hebben. Wij zullen daarom een pragmatische manier van werken hanteren. De Inspectie is zoekende naar indicatoren om de mate van implementatie van informatiebeveiliging inzichtelijk te maken. We zijn liever wijkagent dan repressief agent!’ aldus de heer Vesseur van de Inspectie. Naast de normen wordt er, parallel aan de commentaarronde, gewerkt aan de totstandkoming van een handboek met praktische voorbeelden. De norm, de toetsbare voorschriften en het handboek bieden een handvat  om informatiebeveiliging in de praktijk te brengen. Ga voor alle informatie over deze nieuwe normen en de gang van zaken rondom de commentaarprocedure naar www.nen7510.org