VWS verlaagt administratieve lasten met 20 procent

0
205

Het ministerie van VWS verlaagt de administratieve lasten voor de burger met 20 procent. Dit percentage zal nog hoger worden als een aantal voorgenomen maatregelen verder is uitgewerkt.
Dit staat in een brief van minister Hoogervorst en staatssecretaris Ross aan de Tweede Kamer. De ministerraad is vrijdag akkoord met het voorstel. Een deel van de 20% lastenvermindering is de afgelopen twee jaar al gerealiseerd.

Bij het verminderen van de administratieve lasten heeft VWS speciaal aandacht gegeven aan chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Zij maken het meeste gebruik van voorzieningen en doen vaak tegelijkertijd een beroep op de verschillende regelingen. Samen met maatschappelijke organisaties is onderzocht hoe administratieve procedures kunnen worden vereenvoudigd en beperkt.
Een belangrijke nieuwe maatregel betreft de vereenvoudiging van de verstrekking van medicaties aan chronisch zieken, waardoor deze groep minder vaak een herhaalrecept bij de arts hoeft te halen. Verder werkt het ministerie van VWS aan vereenvoudiging en versnelling van procedures van indicatiestelling in het kader van de AWBZ en aan administratieve vereenvoudiging van het Persoonsgebonden budget. Samen met andere ministeries en de VNG wil VWS gaan bevorderen dat burgers niet meer dan éen keer informatie over functiebeperkingen en handicaps aan instanties hoeven te geven.
Bron: MedNet/VWS

Vorig artikelCAO 2005 definitief akkoord
Volgend artikelNMa: nader onderzoek nodig naar overname OZ door CZ
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.