Aanrijtijd huisartsenpost niet binnen de norm

Array

De werkgroep Zorg heeft voor zorgverzekeraar Agis de aanrijtijden geanalyseerd vanuit de diverse kernen en het buitengebied in de gemeente naar de huisartsenpost in Amersfoort (Meander) van de SDHU/ SDH-GEV en de dependance hiervan in Achterveld.

Huisartsenpost Eemland
Utrechtseweg 160
3818 ES Amersfoort
Tel: 0900 – 331 1 233

Dependance Achterveld
Hessenweg 218,
3791 PP Achterveld
Tel: 0900 – 331 1 233

Onder deze huisartsenpost Eemland vallen de volgende plaatsen/gemeenten: Amersfoort, Baarn (gedeeltelijk), Barneveld, Achterveld, Bunschoten, Garderen (gedeeltelijk), De Glind, Hoevelaken, Kootwijk, Kootwijkerbroek, Leersum (gedeeltelijk), Leusden, Lunteren (gedeeltelijk), Maarsbergen (gedeeltelijk), Nijkerk, Nijkerkerveen, Overberg (gedeeltelijk), Putten (gedeeltelijk), Renswoude (gedeeltelijk) Scherpenzeel, Soest, Soestdijk (gedeeltelijk), Spakenburg, Stroe, Terschuur, Voorthuizen, Woudenberg en Zwartebroek.

Uit het onderzoek van AGIS blijkt dat met name patiënten uit Kootwijkerbroek en omgeving en het buitengebied van Voorthuizen (met veel toeristen in de zomer) niet binnen de gestelde norm van een half uur bij de huisartsenpost kunnen komen. De werkgroep Zorg is daarom van mening dat de dependance van de huisartsenpost zo spoedig mogelijk naar Barneveld verplaatst moet worden. De werkgroep Zorg o.l.v. het gemeenteraadslid Adri den Dunnen ijvert al jaren voor een huisartsenpost in Barneveld. Op dit moment zijn inwoners van Barneveld in het weekeinde aangewezen op een dependance van de huisartsenpost in Achterveld.
Analyse Voor elke kern in de gemeente is 1 adres in het centrum en 1 adres in het buitengebied als uitgangspunt genomen. De tijden zijn bepaald via de routeplanner www.anwb.nl en voor het openbaar vervoer via www.9292OV.nl. De ritten zijn vervolgens ook zelf gereden ter controle. De testritten zijn gemaakt op rustige tijden in de avond en/of op zaterdag, waarbij geen sprake was van file of omleidingen. De ritten bevestigen dat afstanden en aanrijtijden in het onderstaande schema reëel zijn onder de meest gunstige omstandigheden. In de praktijk bleek met name bij Voorthuizen de afstand langer (in de tijd gemiddeld 2 minuten extra). Bij de norm van een half uur voor de aanrijtijd geldt dat dit inclusief aankleden en in- en uitstappen is. Dit betekent dat voor genoemde plekken de norm niet kan worden gehaald op rustige tijden met de auto. Daarnaast geldt dat als er sprake is van files teruggevallen moet worden op taxi of openbaar vervoer de tijd om bij een huisartsenpost te komen, nog verder oploopt. De werkgroep Zorg wijst er daarnaast op dat in Voorthuizen en omgeving in de zomer naast de eigen inwoners ook nog eens 50.000 tot 60.000 toeristen verblijven die op de huisartsenpost zijn aangewezen. Barneveld beter alternatief
Uit de analyse blijkt dat de post in Achterveld voor het grootste gedeelte van de gemeente even ver weg is als Meander in Amersfoort en geen toegevoegde waarde heeft. Vestiging in Barneveld levert naast een snellere aanrijtijd ook meer kwaliteit op. Zo is in Barneveld een volwaardige apotheekvoorziening mogelijk. De werkgroep heeft al eerder aangeboden de verplaatsing budgettair neutraal te realiseren.

Zelf niet tevreden over de huisartsenpost
Als u een klacht wilt indienen kunt u dat op verschillende manieren aanpakken.

Klachtenregeling
De SDHU en SDH-GEV (organisaties van huisartsenposten) beschikken overeen klachtenregeling. De Stichting Dienstenstructuren Huisartsen Utrecht (SDHU) en Stichting Diensten Huisartsen Gooi-Eemland-Veluwe (SDH-GEV) organiseren en ondersteunen huisartsenzorg in avond, nacht en weekend. Bij de stichtingen zijn in totaal elf huisartsenposten aangesloten. De volgende huisartsenposten maken deel uit van de SDHU en SDH-GEV.

• Huisartsenpost Woerden
• Huisartsenpost Leidsche Rijn
• Huisartsenpost Zeist
• Huisartsenpost Mesos Overvecht, Utrecht
• Huisartsenpost Diakonessenhuis, Utrecht
• Huisartsenpost Nieuwegein
• Huisartsenpost Houten
• Huisartsenpost Gooi en Vechtstreek, Blaricum
• Huisartsenpost Eemland, Amersfoort
• Huisartsenpost Noordwest Veluwe, Harderwijk
• Huisartsenpost Achterveld (dependance Eemland)

Om een klacht rechtstreeks bij de SDHU/SDH-GEV in te dienen kunt u een brief of e mail sturen naar onderstaand adres.

Bureau SDHU / SDH-GEV
T.a.v. klachtencoördinator
Kaap Hoorndreef 54
3563 AV Utrecht
Tel. 030 – 297 05 52
e-mail: [email protected]

Een onafhankelijk oordeel over uw klacht
Legt u uw klacht liever vooraan een onafhankelijke instantie? Schrijft u dan een brief naar de Klachtencommissie Eerstelijnszorg Midden-Nederland. Deze commissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en vier leden, die voorgedragen zijn door huisartsen en patiëntenorganisaties. De klachtencommissie geeft beide partijen gelegenheid om hun standpunt toe te lichten. Op basis daarvan spreekt de commissie een oordeel uit. De behandeling van uw klacht duurt maximaal 4 maanden. De SDHU/SDH GEV moet een reactie geven op het oordeel van de klachtencommissie. Ook u, klager, wordt op de hoogte gesteld van deze reactie.

Wilt u een klacht indienen bij de klachtencommissie, dan kunt u schrijven naar:

Klachtencommissie Eerstelijnszorg Midden-Nederland
Postbus 9301
3506 GH Utrecht

Informatie en hulp bij het indienen van uw klacht
Voor meer informatie over uw rechten als patiënt u terecht bij het Informatie en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG). Daar kan men u adviseren waar en hoe u een klacht kunt indienen.Ook kan de medewerker van het IKG u concrete hulp bieden, bijvoorbeeld bij het schrijven van een brief. Dit is gratis.

Informatie en Klachtenbureau
Gezondheidszorg Utrecht
Kaap Hoorndreef 38
3563 AV Utrecht
Tel. 0900 243 70 70 (€ 0,10 /min.)
ma, di, do 9.00 16.00 uur
wo, vr 9.00 13.00 uur
e-mail: [email protected]

Vermeldt u bij het indienen van een klacht bij voorkeur de volgende gegevens:
• De naam van de huisartsenpost.
• De datum van het voorval.
• De naam, voorletters, geboortedatum en adresgegevens van uzelf of degene namens wie u schrijft.
• Telefoonnummer en tijdstip waarop wij u kunnen bereiken om zo nodig een toelichting te vragen op uw klacht.
• Een duidelijke beschrijving van uw klacht.
• Bij klachten over een factuur: het factuurnummer.

UPDATE

Van de honderd mensen die in nood opbellen, krijgt er gemiddeld één helemaal geen antwoord. Ruim 10 procent van de spoedoproepen wordt ‘onverantwoord laat’ beantwoord. Bijna de helft van de telefoontjes wordt niet binnen de afgesproken dertig seconden beantwoord.

Dat staat in een rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, dat donderdag verschijnt.

In totaal krijgt 89 procent van de bellers bij nacht en ontij wel binnen een minuut antwoord van een arts of tenminste een assistent.

De Inspectie stuitte ook nog eens op huisartsenposten die de praktijk tussen vijf en zes uur in de middag gewoon helemaal op slot doen. Deze Zeeuwse huisartsenposten zullen door de Inspectie zelf worden aangesproken hierop.

De Inspectie moppert ook over het gebruik van de telefonische meerkeuzemenu’s door sommige huisartsenpraktijken, waardoor de opbeller in nood eerst een lap ingeblikte tekst te verwerken krijgt en soms ook weer naar andere nummers wordt verwezen.

 • Lees het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg
 • 2 thoughts on "Aanrijtijd huisartsenpost niet binnen de norm"

  1. In woon in Kootwijk en de huisartsenpoat is hier veel te ver weg. Apeldoorn heeft ook ee huisartsenpost maar daar word je geweigerd. Onverantwoord gewoon. In Barneveld is er volop activiteit rondom het verplaatsen van de huisartsenpost in Achterveld naar Barneveld. Voor Kootwijk is de huisartsenpost gevestigd in Amersfoort-West. Een blik op de kaart leert dat het een enorme onderneming is om hier te komen.
   De huisartsenpost in Apeldoorn is weliswaar dichterbij, maar Kootwijk valt hier niet onder. Tevens wil de huisartsenpost Apeldoorn niet meer patiënten helpen. Dus ligt hier helaas geen oplossing. In de kern Barneveld weten we dat een andere oplossing van dit probleem buitengewoon moeilijk is.

  2. De werkgroep Zorg is ontstaan naar aanleiding van de onrust onder de Barneveldse bevolking over de
   invoering van de huisartsenpost en dienstapotheek in Amersfoort voor onze regio. De werkgroep verenigt
   de initiatieven van de raadscommissie Samenleving en van de verenigingen plaatselijk belang.
   samenstelling.

   De werkgroep zelf kent een brede samenstelling: Adri den Dunnen (voorzitter) en Kees van de Werf
   vanuit de raadscommissie, Addie Lassche namens de Nederlandse Patiëntenvereniging, Gerrit Schaap
   voor ouderen en gehandicapten, Tom van den Belt vanuit de verzorgingshuizen, Arend van de Fliert en
   Martin Schuit namens de verschillende verenigingen plaatselijk belang, en Bram Roggeveen vanuit het
   verpleeghuis. Roel Trip geeft vanuit de gemeente ondersteuning. Omdat ook inwoners van de
   gemeente Scherpenzeel dezelfde problematiek hebben, is namens die gemeente de heer Art van de
   Vosse als waarnemer aan de werkgroep toegevoegd. De werkgroep zet zich in voor een betere bereikbaarheid en meer
   centrale ligging in het verzorgingsgebied (Barneveld met 50.000 inwoners en haar 9 kernen,
   Scherpenzeel, delen van Leusden, Nijkerk en Wekerom). In Barneveld is, anders dan in
   Achterveld, ook een apotheekvoorziening beschikbaar. Waarom gebeurd er niets, kan me niet voorstellen dat hierdoor al geen ongelukken zijn gebeurd. De aanrijtijden zijn onacceptabel

  Comments are closed.

  Recente artikelen