Zorgverzekeraars willen geen onnodig hoge administratieve lasten als gevolg van toezicht

0
214

Zorgverzekeraars gaan de kosten van toezicht in de gezondheidszorg in kaart brengen. Onderzoeksbureau Ernst & Young gaat dit onderzoek uitvoeren, zo kondigde voorzitter H. Wiegel van Zorgverzekeraars Nederland vandaag aan op de jaarlijkse relatiebijeenkomst van de zorgverzekeraars in de Grote Kerk in Den Haag. De heer Wiegel benadrukte verder dat de zorgverzekeraars de komende maanden alles op alles zullen zetten om ervoor te zorgen dat de burgers met ingang van volgend jaar goed beschermd zijn tegen de kosten van gezondheidszorg.Stelselwijziging
Met ingang van 1 januari 2006 is het nieuwe ziektekostenstelsel van kracht. De heer Wiegel betreurt de wijze waarop het politieke en maatschappelijke debat over deze hervorming wordt gevoerd. Wiegel: “Fair wordt het debat onzes inziens niet altijd gevoerd, feiten en belangen lopen erg door elkaar, vooral als ik de reacties van zorgaanbieders lees en hoor. Sterk vinden wij de opstelling van de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF). Nuchter, zakelijk en natuurlijk kritisch volgen zij de invoering. De NPCF geeft de stelselwijziging een eerlijke kans en zo doen de verzekeraars dat ook.”Over de invoering van het nieuwe stelsel (‘een majeure operatie’) zei voorzitter Wiegel dat de zorgverzekeraars alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat iedereen met ingang van volgend jaar goed verzekerd blijft. Belangrijk is de inspanning alle verzekerden vóór 16 december aanstaande een non select aanbod voor de hoofd- en aanvullende verzekering te doen. “Verzekerden worden dus niet geselecteerd op hun ziektegeschiedenis, maar zonder enige vorm van selectie toegelaten.‘Juist omdat deze operatie zo majeur is, vinden wij het onze maatschappelijke plicht dat zo te doen’, aldus de voorzitter. De voorman van de zorgverzekeraars ging ook nog in op het begrip kruissubsidiëring: het verschijnsel dat individueel verzekerden meer premie moeten betalen, om een korting op collectieve contracten mogelijk te maken. Minister Hoogervorst van VWS wijst deze ontwikkeling zonneklaar af . De zorgverzekeraars delen deze opvatting. Voorzitter Wiegel: ‘Namens de zorgverzekeraars spreek ik hier uit dat kruissubsidiëring voorkomen zal worden.’Toezicht
Over de structuur en uitoefening van het toekomstige toezicht in de gezondheidszorg kraakte de heer Wiegel een harde noot. In de plannen voor de nieuwe uitvoerings- en toezichtstructuur van het zorgstelsel, komen het toezicht op de marktontwikkelingen en de prijsvorming in de zorg in handen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het huidige College tarieven gezondheidszorg (CTG) en het College van toezicht op de zorgverzekeringen (CTZ) gaan hier in op. Wiegel: ‘Wij vragen ons af in hoeverre dit tot een transparant, helder en zinnig toezicht zal leiden, of dat er toch allerlei overlap zal ontstaan met onnodige administratieve lasten van dien. U moest eens weten hoeveel tijd, hoeveel werk, hoeveel mensen, hoeveel geld, die kerstboom van toezichthouders kosten.’Zorgverzekeraars Nederland heeft Ernst & Young opdracht gegeven de kosten van het toezicht in kaart te brengen. Eind oktober wordt de uitkomsten verwacht. Bron: ZN

Vorig artikelSamenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen
Volgend artikelDebat over Chinese geneeskunde
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.