Duizend huisartsen gebruiken reeds teledermatologische consulten

0
206

Het ziekenhuis Nij Smellinge te Drachten is in 2003 gestart met het teledermatologisch consult. Hierbij mailt de huisarts digitale foto´s van de huid van een patiënt naar de dermatoloog. Deze laatste geeft daarna per email advies. De methode is geprotocolleerd en vervangt het gebruikelijke “life” consult in ziekenhuizen. Duizend huisartsen maken inmiddels gebruik van deze service. Dat bleek tijdens een voorbespreking met betrokken initiatiefnemer en dermatoloog Robert Damstra.

Dat gesprek vond plaats ter voorbereiding van het congres over internetzorg dat op dinsdag 2 november plaatsvindt op de Universiteit Utrecht. Daar presenteren de Drachtense initiatiefnemers hun dienstverlening en de resultaten daarvan voor kwaliteit en kosten van de patiëntenzorg. In een workshop tijdens het congres besteden zij speciaal aandacht aan de kwaliteitsborging van het consult. Het project Teledermatologie heeft de Spider-award gewonnen in 2004.

Wil je de presentatie Van Robert Damstra op 2/11 bijwonen? Wil je ook kennis nemen van andere kwalitatieve hoogstaande vormen van internetzorg? Wil je weten hoe je ze moet opstarten en financieren? Surf dan naar www.integratedcare.nl en klik door op Nascholingsagenda.