Klink wil levensduurverlenging

Array

Als het aan VWS minister Ab Klink ligt, komt Nederland terug in de groep van vijf Europese landen met de langste levensverwachting bij geboorte. Vroeger hoorde ons land tot die groep, maar nu zijn wij middenmoter. Deze mededeling deed Ab Klink tijdens zijn openingstoespraak bij het Nationaal Congres Volksgezondheid dat op 11 en 12 april plaatsvond in Rotterdam. Aan dit congres namen rond 600 personen deel. Klink wil die levensverlenging bereiken door zwaar in te zetten op preventie. Hierbij gaat het niet alleen om gedragsverandering van individuele personen. Maar ook beïnvloeding van het gezin, bedrijf, de school en restaurants zijn van belang. Klink wil gestalte geven aan dit beleid door onder meer bij het RIVM een Centrum voor Gezond Leven in te richten.
Bron: Integratedcare.nl, Guus Schrijvers, 15 april 2007

2 thoughts on "Klink wil levensduurverlenging"

  1. Doet excellentie Ab Klink er niet beter aan te zorgen voor voldoende donornieren, zodat het jaarlijks sterven van 200 wachtlijstpatienten ophoudt? Zo moeilijk is dat niet te realiseren. En het houdt vele nierpatienten in leven en maakt hen dus gelukkig. Zie verder http://niertekoop.blogspot.com/

    Nieuwe Nier NU

  2. @ nieuwe nier Nu
    Ik begrijp je woede maar telkens ongeveer het zelfde bericht posten is ook niet zinvol. Dit bericht gaat niet over doneren en donornieren. Dus we zouden het prettig vinden als je je bij het onderwerp houdt en niet telkens hetzelfde post!

Comments are closed.

Recente artikelen