1735 doden

Array

stethoscoop.JPGDe 1735 doden per jaar uit het rapport “Onbedoelde schade” van de Orde van Med. Specialisten en CBO was de afgelopen week hot item! Het is niet moeilijk om te voorspellen dat het omlaag brengen van dat getal (wat de politiek uiteraard direct roept) een weerbarstige materie zal blijken te zijn. Alle eerdere ramingen (o.a. die van de Inspectie V.G.) kwamen uit op getallen tussen de 1500 en 6000 (!). Dus zou men ook kunnen zeggen :”wat een keurig laag aantal. We doen het in Nederland kennelijk zo slecht nog niet”. Maar -analoog aan het aantal verkeersdoden- is het enig geldende motto : dat getal moet omlaag! Maar daar ben je waarschijnlijk ook politicus voor geworden.Minister Klink had het zelfs over “het is nu over met de vrijblijvendheid” .Wie zegt dat de sector vrijblijvend met dit probleem omgaat?

Ik moet opeens denken aan de medicijnkosten per hoofd van de bevolking.Dat bedrag is in Nederland ongeveer het laagste van heel Europa,maar desondanks wordt er nergens zo dwingend gestuurd op het lager krijgen van een getal. We moeten ons als voorschrijvers in alle bochten wringen om een getal te beinvloeden,terwijl wij onze energie veel beter kunnen stoppen in bij voorbeeld het verbeteren van de medicatie-compliance (zie mijn column dd. 18.10.2005 ; “Slechte therapietrouw kost honderden miljoenen”). Met dit betoog wil ik natuurlijk niet zeggen dat de collega’s in de ziekenhuizen niet meer moeten focussen op de patientenveiligheid. Na rapportage in 1999 uit de USA is dit al een bekend item. Maar zoals elders werd opgemerkt : de huidige generatie specialisten is niet opgeleid met het principe van veiligheidsdenken. Juist daarom verwacht ik dat het om een weerbarstige materie zal blijken te gaan. De minister kan ziekenhuis-directies wel gaan “straffen” voor hun slechte productie- cijfers ,maar hoe gaan deze directies kans zien om de attitude van de specialisten te veranderen? Overigens ben ik benieuwd of er ook nog eens een onderzoek komt naar het aantal doden veroorzaakt door inadequaat handelen van huisartsen. Hoeveel diagnosen missen wij? Hoe vaak verwijzen wij te laat naar het ziekenhuis? Wie weet iets voor de LHV ?

aalstein

Sinds 1982 huisarts in Capelle aan den IJssel
in een duo-praktijk met Jan Hordijk.

2 thoughts on "1735 doden"

  1. Klinkt wellicht wat bot, maar de goedkoopste patient is nog altijd een dooie. Wellicht hebben we een korrelatie. Ik hoop het echter niet.

  2. Juan Ijspeert

    Ik ben het daar absoluut mee eens

Comments are closed.

Recente artikelen