Nauwe samenwerking Delta Lloyd Groep en CZ

0
648

UPDATE sept ’08:

De samenwerking houdt in dat CZ vanaf 2009 optreedt als zorgverzekeraar voor de Delta Lloyd Groep en het verzekeringsrisico gaat dragen voor de 3,3 miljoen zorgverzekerden van de labels CZ, Delta Lloyd en OHRA.

CZ is vanaf 2009 verantwoordelijk voor de operationele activiteiten van de betreffende labels (o.a het ontwikkelen en opmaken van polissen, het incasseren van de premies, het beoordelen en uitbetalen van declaraties en het uitvoeren van de zorginkoop). De commerciele activiteiten (marketing en verkoop) en ontwikkeling van zorgverzekeringen voor de labels blijft de verantwoordelijkheid van het label.

Voor huisartsen betekent dit dat per 1 januari 2009 ze te maken krijgen met een gezamenlijke zorginkoop. Er komt een nieuwe UZOVI code 9664 voor alle drie zorgverzekeraars.


CZ en Delta Lloyd Groep hebben overeenstemming bereikt over een alliantie. CZ zal als risicodrager het zorgverzekeringsbedrijf van Delta Lloyd Groep in Den Haag per 1 januari 2008 overnemen. De marketing en distributie van zorgverzekeringen onder de labels Delta Lloyd, OHRA en ABN AMRO Verzekeringen blijft in handen van Delta Lloyd Groep. CZ krijgt met haar zorgverzekeringen exclusief toegang tot het distributienetwerk van Delta Lloyd Groep. Omgekeerd krijgt Delta Lloyd Groep exclusiviteit om verzekeringen voor inkomen en schade- en levenproducten aan te bieden aan klanten van CZ. CZ gaat ook- namens alle zorgverzekeraars- de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten uitvoeren voor de inwoners van Den Haag en omliggende gemeenten.

De integratie van het zorgbedrijf van Delta Lloyd Groep in CZ vormt de invulling van de ‘Toekomst Verzekerd’ strategie van Delta Lloyd Groep. Hierin wordt er van uitgegaan dat in de Nederlandse zorgmarkt alleen spelers met een minimumschaal van 2 miljoen verzekerden op de langere termijn rendabel zijn. De alliantie CZ en Delta Lloyd Groep bevestigt de stevige topdrie positie van CZ en geeft haar met 3,3 miljoen verzekerden (CZ 2,6 miljoen en Delta Lloyd Groep 700.000) en een marktaandeel van 20% een zeer gezonde basis in de Nederlandse markt. De voorgenomen alliantie moet bijdragen aan verdere versterking van de kernkwaliteiten en specialismen van CZ en Delta Lloyd, waarbij de klanten van Delta Lloyd Groep toegang krijgen tot een uitstekende en zeer concurrerende zorgverzekering. Verder zullen de klanten van CZ voortaan gebruik kunnen maken van verzekeringsproducten op het gebied van inkomen, leven en schade zoals aangeboden door een van de Delta Lloyd Groep merken.


Delta Lloyd Groep zal de eerder aangekondigde reorganisatie bij Delta Lloyd & OHRA Zorg afronden vóór de overgang naar CZ. Per 1 januari 2008 zullen de circa 350 medewerkers van Delta Lloyd & OHRA Zorg in Den Haag (inculsief het Zorgkantoor Haaglanden) overgaan naar CZ, waarbij de locatie Den Haag in ieder geval de komende jaren gehandhaafd blijft.

Niek Hoek, bestuursvoorzitter van Delta Lloyd Groep: “De combinatie van Delta Lloyd Groep en CZ geeft klanten van beide verzekeraars toegang tot een breed pakket verzekeringen van hoge kwaliteit tegen een aantrekkelijke prijs. Dit creëert de kansen voor klanten en aanbieders waar de marktwerking in de zorg voor bedoeld is.” Mike Leers, bestuursvoorzitter van CZ, voegt hier aan toe: “Met deze bundeling van krachten kunnen we onze verzekerden een concurrerend totaalpakket plus meer zorg per euro premie bieden.”

Toezichthouders, mededingingsautoriteiten, vakbonden en ondernemingsraden zijn inmiddels geïnformeerd over het akkoord. Het akkoord is onder voorbehoud van goedkeuring door de relevante toezichthouders.