Onderzoek SP: verschraling gehandicaptenzorg en leegloop personeel

Een tekort aan personeel, hoge werkdruk, slechte arbeidsomstandigheden en een groeiend gevoel van onmacht bij zorgverleners. Dat zijn de belangrijkste problemen die naar voren komen bij het Meldpunt Gehandicaptenzorg van de SP. Gevolgen van de problemen zijn een leegloop van personeel en verdere verschraling van de zorg.

Van de 220 melders signaleert een op de drie een groot tekort aan voldoende gekwalificeerd personeel. Groepsleiders – soms onvoldoende opgeleid – staan te vaak alleen voor te grote groepen van ernstig verstandelijk gehandicapten. Dat leidt tot onverantwoorde situaties. Een op de vier werknemers meldt een te hoge werkdruk onder andere vanwege de toenemende bureaucratie en het tekort aan personeel. Personeel loopt weg vanwege de hoge werkdruk, de slechte arbeidsomstandigheden en het groeiende gevoel van onmacht niet de zorg te kunnen geven die nodig is.Meer dan de helft van de melders vindt de zorg onvoldoende met als gevolg fouten en incidenten en soms verwaarlozing of calamiteiten. ‘Het eten wordt nog net niet aangegooid’ of ‘de bewoners worden soms al vanaf 16.00 uur in de pyjama gehesen’. Een open en laagdrempelig klachtensysteem ontbreekt of functioneert onvoldoende. Het wonen in de wijk gaat soms gepaard met vereenzaming, lange wachttijden en het ontbreken van acceptatie en de (bewegings-) vrijheid van het beschermde terrein. De bevindingen van ruim een half jaar Meldpunt Gehandicaptenzorg van de SP onderstrepen en illustreren het recente alarmerende rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

SP-Tweede Kamerlid Rosita van Gijlswijk: “Het behouden en aantrekken van personeel in de gehandicaptenzorg is de belangrijkste zorg voor de toekomst. Een verdere leegloop kan alleen worden voorkomen door een forse investering in de zorg. Door de bezuinigingen terug te draaien, de arbeidsvoorwaarden en omstandigheden flink te verbeteren en beter gekwalificeerd personeel aan te nemen en in te zetten. De sfeer op de werkvloer kan enorm worden verbeterd door kleinschaliger te werken met veel aandacht voor de bewoners, minder bureaucratie en meer zeggenschap voor de werknemers en clienten.”

Rapport: http://www.sp.nl/service/rapport/gehandicaptenzorg2007.pdf
Bron: SP

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen